Lokali
Il-Gvern se joħroġ bond ieħor 62+

Pensjonanti li għalqu 62 sena qed jingħataw ċans jinvestu sa tmient elef ewro f’bond tal-Gvern apposta għalihom b’rata ta’ imgħax ta’ 3% s-sena.

Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna ħabbar li f’ħruġ ta’ dal-bond ix-xahar id-dieħel, il-Gvern ser jagħti preferenza lill-pensjonanti li ma applikawx għal bond tas-sena l-oħra. Huwa wera ruħu fiduċjuż li b’ammont ta’ mitt miljun ewro, ser ikunu jistgħu jintlaqgħu l-applikazzjonijiet kollha anke ta’ min investa fil-bond tas-sena l-oħra.

Kull min twieled fl-1956 jew qabel se jkollu opportunità jinvesti bejn €500 u €8,000 f’bond ieħor tal-Gvern ’62 plus’ li l-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna qal li qed jerġa’ jitnieda għat-tieni sena konsekuttiva biex jgħin lill-pensjonanti b’rata ta’ mgħaxx vantaġġjuża ta’ 3%.

Il-Professur Scicluna qal li l-Gvern qed jippjana li jissellef sa mitt miljun ewro għal din l-iskema u jekk din tinqabeż tingħata preferenza lil min ma ħax sehem fl-iskema tas-sena li għaddiet.

Il-Ministru għall-Finanzi Edward Scicluna qal “għamilniha b’dan il-mod li nagħtu preferenza lil min m’applikax is-sena l-oħra però l-oħrajn li applikaw se jkollhom jimlew il-formola u l-probabbiltà jekk ma jeċċedux il-€100m jieħdu wkoll dawk li qed jitolbu però l-capping għamilnih €8,000 biex ma jkunx hemm diżappunt kbir.”

Għall-iskemi simili li nħarġu s-sena li għaddiet, il-Gvern irċieva 16,130 applikazzjoni għal total ta’ €99.6 miljun. Il-bond jimmatura f’ħames snin u ma jistax jinxtara jew jinżamm f’isem persuni oħrajn jew jiġi mifdi qabel il-ħames snin għajr f’każijiet rari.

Intqal li l-imgħax jitħallas darbtejn fis-sena u dawk interessati japplikaw jistgħu jikkuntattjaw lill-banek, brokers jew istituzzjonijiet finazjarji biex jilħqu jimlew l-applikazzjonijiet li mbagħad jintlaqgħu fil-11 ta’ Ġunju li ġej.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

L-Unjin tal-Infermieri u l-Qwiebel, l-MUMN issospendiet l-azzjonijiet industrijali fid-Dipartiment tal-Maternità fl-Isptar Mater Dei. Fi tweet id-Deputat Prim Ministru u Ministru tas-Saħħa qal li l-azzjonijiet ġew sospiżi wara diskussjonijiet li saru…

Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-membru tal-bord tal-Awtorità tal-Ippjanar Matthew Pace għandu jirriżenja. Huwa qal dan fi tweġiba għad-domanda tal-ġurnalisti waqt konferenza tal-aħbarijiet dwar ir-riforma fil-kirjiet. Dr Muscat qal…

Xogħol

Ċifri ta’ Jobsplus juru li f’Mejju kien hemm 1,669 persuna jirreġistraw għax-xogħol. L-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika qal li dan ifisser tnaqqis fil-qgħad ta’ 6.8% meta mqabbel ma’ Mejju tas-sena l-oħra. Miċ-ċifri…

Lokali

Mill-1 ta’ Jannar 2020 il-kirjiet residenzjali privati ta’ aktar minn sena jridu jibdew jiġu reġistrati online mal-Awtorità tad-Djar u s-sid ma jistax iżid il-kirja b’aktar minn 5% fis-sena. Min ma…

Aktar