Lokali
Il-Gvern se juri li l-Kumitat tal-PE huwa żbaljat dwar Malta – PM

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li se jikkovinċi u juri li parti mill-abbozz ta’ riżoluzzjoni fuq Malta mill-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili tal-Parlament Ewropew huwa żbaljat.

Huwa kien qed jitkellem dwar l-abbozz tar-riżoluzzjoni li għad trid tiġi approvata mis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew, li jitlob lil Malta biex twaqqaf il-programm taċ-ċittadinanza u tar-residenza.

Mistoqsi mill-ġurnalisti dwar dan l-abbozz, il-Prim Ministru qal li jekk wieħed iħares lejn il-mozzjoni oriġinali u dik li ġiet preżentata diġà kien hemm tibdil fih għall-aħjar. Dr Muscat qal li xorta mhux sodisfatt b’dan l-abbozz iżda qal li meta jqis il-ħsara li saret fuq Malta minn Maltin stess ma kienx sorpriż b’dan l-abbozz.

Qal li l-Gvern mhux se jissupervja quddiem dan l-abbozz iżda se jipprova jikkovinċi u juri li parti minn dak li qed jintqal huwa żbaljat.

Dr Muscat tkellem ukoll dwar ir-rapport tal-kumitat tal-Parlament Ingliż li jallega li qabel l-elezzjoni tal-2013, il-Prim Ministru Joseph Muscat iltaqa’ ma’ uffiċjali tal-kumpanija Strategic Communications Laboratories li aktar tard ġiet implikata li użat informazzjoni minn Facebook biex tinfluwenza l-elezzjonijiet f’diversi pajjiżi.

Dr Muscat reġa’ għal darb’oħra tenna ċ-ċaħda tiegħu li huwa ltaqa’ ma’ uffiċjali tal-kumpanija Strategic Communications Laboratories u Cambridge Analytica.

Huwa sostna li ma jistax imerri jew iġib provi fuq gidba. Stqarr li diġà għadda minn esperjenza simili fuq il-kumpanija Egrant u sostna li għaldaqstant ma ħadhiex bi kbira li xi ħadd ivvinta xi ħaġa bħal din.

Il-Prim Ministru qal dan waqt kummenti li ta lill-ġurnalisti wara li fetaħ l-iskola primarja f’Wied il-Għajn. Fl-aħħar nett il-Prim Ministru rringrazzja lill-Knisja biex art li hemm mal-iskola ssir sala għall-iskola.

Ara wkoll:

Malta mitluba twaqqaf il-programm taċ-ċittadinanza u tar-residenza

Il-Gvern jiċħad li qabel l-elezzjoni tal-2013, il-PM iltaqa’ ma’ uffiċjali tal-kumpanija Strategic Communications Laboratories

Inawgurata skola primarja ġdida f’Wied il-Għajn

Aħbarijiet Oħra
Storja

Magna ta’ ajruplan tal-gwerra, li possibilment iġġarraf fit-Tieni Gwerra Dinija, kienet irkurprata minn qiegħ il-baħar fil-bokka tal-Port il-Kbir wara ħidma konġunta bejn l-Università ta’ Malta, Heritage Malta u l-Forzi Armati….

Teknoloġija

Wara l-ajruplani, issa anke l-vetturi bdew jiġu jiġu mgħammra b’kaxxa sewda, li normalment tkun f’nofs il-vettura. Għalkemm s’issa din mhijiex obbligatorja, aktar manifatturi tal-karozzi qed jinkluduha. Fost aktar miżuri biex…

Infrastruttura

Waħda mill-kawżi ewlenin ta’ ħruġ ta’ drenaġġ fit-triq u fil-baħar ġejja minn katusi tal-ilma tax-xita li qed jitqabbdu direttament mas-sistema tad-drenaġġ. Jirriżulta li ħafna ma jafux li dan hu l-każ…

NGOs

Seba’ għaqdiet mhux governattivi Maltin se jwettqu tmien proġetti fl-Afrika bl-għajnuna ta’ madwar nofs miljun ewro mill-programm tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-proġetti jvarjaw minn skola ġdida għall-bniet f’żona rurali…

Aktar