Ambjent
Il-Gvern u l-Oppożizzjoni jiddikjaraw emerġenza fil-klima

Il-Ministru għall-Ambjent, Jose Herrera, waqt li rtira l-emenda oriġinali tal-Gvern għall-mozzjoni tal-Oppożizzjoni, ressaq emenda ġdida li permezz tagħha l-Parlament Malti iddikjara emerġenza fil-klima, bil-Kumitat Parlamentari tal-Ambjent u Ippjanar tal-Iżvilpp jinbidel għal Kumitat Parlamentari tal-Ambjent, Tibdil fil-Kima u Ippjanar tal-Iżvilupp.

Il-Ministru Herrera qal li kellu laqgħa mal-Kunsill Nazzjonali taż-Żgħażagħ li wrew it-tħassib tagħhom dwar it-tibdil fil-klima.

Il-kelliem tal-Oppożizzjoni dwar l-Ambjent, Jason Azzopardi, issekonda l-emenda ġdida tal-Gvern u qal li b’mod kollettiv sar pass ‘il quddiem fuq l-emerġenza fil-klima u dak li jrid jagħmel il-pajjiż.

Il-Kamra imbagħad approvat unanimament il-mozzjoni l-ġdida mressqa mill-Ministru għall-Ambjent.

Aħbarijiet Oħra
Edukazzjoni

Mit-Tnejn li ġej l-Università ta’ Malta se jibdew ċ-ċerimonji ta’ gradwazzjoni għal tliet elef u ħames mitt student, li aktar minn sittin fil-mija minnhom huma nisa. F’quddiesa ta’ ringrazzjament, l-Isqof…

Statistika

Il-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo qal li kien hemm 31 studenti tfajliet li ġew riferuti lis-servizz Għożża tul is-sena skolastika li għaddiet. Is-servizz Għożża joffri għajnuna lil tfajliet fl-età tal-iskola obbligatorja…

Lokali

565 persuna kienu rrapportati lill-Pulizija bħala nieqsa mill-bidu tas-sena sa tmiem Settembru. Minn dawn il-persuni 514 instabu waqt li 51 oħra għadhom irrapurtati nieqsa. Dan it-tagħrif ingħata fil-Parlament mill-Ministru għall-Affarijiet…

Aktar