Kunsilli Lokali
Il-Gżira tikkonferma lil Conrad Borg Manche bħala s-sindku

Il-Gżira kkonfermat lil Conrad Borg Manche bħala s-sindku tagħha.

Il-Partit Laburista tella’ lil Conrad Borg Manche, Ralph Mangion, Neville Chetcuti, Ian Buhagiar u Alexander Zammit.

Jeremy Cardona, Hugh Caruana, Shaun Farrugia u Jessica Borg telgħu f’isem il-Partit Nazzjonalista.