Lokali
Il-ħajja mhix logħba… jekk se ssuq tixrobx!

Bil-festini tal-Milied jinsabu fl-aqwa tagħhom, għadd ta’ entitajiet ngħaqdu flimkien f’kampanja preventiva biex min se jixrob ma jsuqx għax fi kliemhom il-ħajja mhijiex logħba.

Il-ħajja mhix logħba . . . jekk ser issuq tixrobx! Din hija t-tema magħżula din is-sena għall-kampanja ta’ prevenzjoni biex min beħsiebu jieħu grokk f’dan iż-żmien ta’ festi ma jsuqx.

Id-Direttur għall-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mard, Paula Vassallo qalet li l-alkoħol – anke fi kwantitajiet żgħar – jaffetwa l-kordinament tas-sewwieqa. “43% tan-nies li għandhom ‘il fuq minn ħmistax-il sena jixorbu ħafna fi żmien qasir – binge drinking – allura aħna qed inħeġġu lin-nies li min jixrob importanti li ma jsuqx. Hemm modi differenti, wieħed qabel ma joħroġ jista’ jippjana.”

Fit-tnedija ta’ din il-kampanja Dr Vassallo saħqet li x-xorb u s-sewqan ma jitħalltux. Hija qalet li minn jixrob m’għandux isuq u għandu juża mezzi oħra ta’ trasport biex ikun moħħu mistrieħ li jasal qawwi u sħiħ. Hija qalet li dan l-appell jgħodd għas-sena kollha u mhux biss f’dan il-perjodu ta’ festi.

Ingħad ukoll li issa min jinqabad isuq taħt l-effett tal-alkoħol jista’ jaffaċċja konsegwenzi legali għax bdiet is-sistema tal-punti li tippenalizza lix-xufier bi tnaqqis tal-punti, li jista’ jwassal għat-telf tal-liċenzja tas-sewqan.

Tony Micallef miċ-ċentru tal-għoti tad-demm stqarr li l-inċidenti tat-traffiku għandhom konsegwenzi saħansitra fuq ir-riserva tad-demm li d-domanda għaliha ma tiqafx lanqas fil-festi.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Is-sena li għaddiet, id-Dipartiment tal-Emergenza daħallu aktar minn 30,000 sejħa għall-għajnuna. Id-Dipartiment tal-Emerġenza mhux biss it-tobba, iżda ukoll l-infermiera u l-Emergency Ambulance Responders. Dawn il-ħaddiema jerfgħu fuq spallithom responsabbilità kbira…

Lokali

Raymond Cutajar ilu snin jissielet mal-marda tal-kanċer, iżda din mhix ser taqtagħlu qalbu biex jgħix ħajtu fil-milja tagħha. Ray kien ħaseb li fieq mill-kanċer iżda ftit jiem ilu ngħata l-aħbar…

Lokali

9 persuni ġew arrestati wara li nstabu li kellhom droga suspettata kokaina. Wara diversi ġimgħat t’osservazzjoni, Pulizija mill-Iskwadra ta’ Kontra d-Droga u dawk mill-Special Intervention Unit, wasslet għall-arrest ta’ 9…

Aktar