Knisja Maltija
Il-ħatra ta’ Isqof ġdid għal Għawdex: In-Nunzju jrid jirrakkomanda 3 saċerdoti lill-Vatikan

In-Nunzju Appostoliku, li hu r-rappreżentant tal-Papa f’Malta, għandu rwol prinċipali fil-proċess għall-ħatra ta’ Isqof ġdid għal Għawdex. In-Nunzju, l-Arċisqof Alessandro d’Errico, irid jibgħat lill-Vatikan l-ismijiet ta’ tliet saċerdoti biex minnhom jintgħażel dak li se jmexxi l-knisja f’Għawdex. Iżda n-Nunzju kif jagħżel dawn l-ismijiet? U l-knisja għandha rekwiżiti biex isem saċerdot ikun kunsidrat għal Isqof?

Fis-servizz li jmiss, TVM jistaqsi lill-Vigarju Gudizzjali fit-Tribunal tal-Knisja, Dun Brendan Gatt.

Bdew l-ispekulazzjonijiet dwar min ser ikun l-Isqof il-ġdid ta’ Għawdex, anke jekk hemm proċess sħiħ li jrid jiġi segwit.

F’ħajja normali ta’ djoċesi, meta ma jkun hemm lanqas xamma ta’ ħtieġa li jinħatar Isqof ġdid, il-liġi tal-Knisja tispeċifika li l-Isqfijiet tal-pajjiż għandhom mill-anqas kull 3 snin jibgħatu lill-Vatikan lista b’ismijiet ta’ saċerdoti, kemm djoċesani kif ukoll reliġjużi, li jħossu huma ideali għall-kariga ta’ Isqof.

Il-Vigarju Ġudizzjali fit-Tribunal Ekkleżjastiku, Dun Brendan Mark Gatt qal “trid issir regolari biex is-Santa Sede tkun taf b’saċerdoti li jkunu jistgħu jokkupaw dak l-irwol u jkunu ta’ ġid għal dik is-soċjetà.”

Meta bħalma ġara fl-aħħar jiem f’Għawdex tinqala’ ħtieġa li jinħatar Isqof ġdid, jiskatta proċess stabbilit fil-liġi tal-Knisja. In-Nunzju, bħala r-rappreżentant tal-Papa fil-pajjiż, irid jibgħat lill-Vatikan lista – magħrufa bħala ternus – bi 3 ismijiet ta’ saċerdoti biex imbagħad il-Kongregazzjoni tal-Isqfijiet tagħti l-parir tagħha lill-Papa li jkollu l-aħħar kelma. In-Nunzju jipproponi 3 ismijiet wara konsultazzjoni mal-Isqfijiet; ma’ saċerdoti ta’ ċerta esperjenza u jista’ jfittex parir ukoll ta’ saċerdoti individwali jew lajċi.

”Dan kollu jsir taħt sigriet. Jiġifieri biex tissalvagwardja l-proċess, biex ma jkunx hemm lobbying għat-tali jew għall-ieħor għax verament il-Knisja hi istituzzjoni divina imma magħmula mill-bnedmin u allura kemm jista’ jkun jassiguraw li l-għażla tkun waħda ħielsa u tajba għad-djoċesi f’dak iż-żmien partikulari.”

Il-liġi tal-knisja telenka l-kwalitajiet li saċerdot irid ikollu biex jiġi kunsidrat għall-kariga. Bħala rekwiżiti bażiċi, irid ikollu mill-anqas 35 sena u jkun ilu saċerdot mill-anqas 5 snin; eżemplari fejn tidħol fidi, morali u ħajja pubblika; stmat min-nies; u bħala kwalifiki akkademiċi jrid ikollu dottorat jew tal-anqas liċenzjat f’suġġett bħall-morali, id-dritt kanoniku jew id-duttrina tal-knisja jew ikollu għarfien tajjeb ħafna f’dawn l-oqsma.

“Semmejna ħafna affarijiet prattiċi imma forsi l-aspett spiritwali; kemm l-Ispirtu s-Santu jurina li dan il-bniedem hu ideali llum għal din iċ-ċirkustanza partikulari.”

L-Isqof il-ġdid ta’ Għawdex ser ikun id-disa’ wieħed fl-istorja ta’ din id-djoċesi. Sakemm jinħatar Isqof ġdid, Monsinjur Mario Grech ser ikun Amministratur Appostoliku ta’ Għawdex.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-Ministeru għat-Turiżmu ħabbar li l-kuntratt ta’ konsulenza ta’ Konrad Mizzi ġie tterminat. Fi stqarrija intqal li dan sar wara li l-Ministru ħadet parir legali, u li f’dan l-istadju l-Ministeru jista’ jikkonferma…

Ikel

Id-Direttorat għas-Saħħa Ambjentali fi ħdan is-Sovrintendenza tas-Saħħa Pubblika qed iwissi lill-pubbliku dwar kejkijiet żgħar tad-ditta No Moo. Id-Direttorat qal li l-imsemmi prodott m’għandux jiġi kkunsmat minn persuni li huma allerġiċi…

Ambjent

Balavostri li nstabu mkissra fil-Barakka ta’ Fuq taw l-impressjoni ta’ att vandalu, iżda xhud fuq il-post qed isostni mod ieħor. Sezzjoni tal-balavostri biswit it-taraġ li jwassal għall-batterija tas-salut, instabu nieqsa…

Kronaka

Ħadd ma weġġa’ meta vann spiċċa fuq ir-roundabout magħrufa bħala tal-Imgħallaq, f’Ħal Qormi. Il-Pulizija qalet lil TVM li kienet infurmata bl-inċident għall-ħabta tas-1.15pm. Pulizija marru fuq il-post biex jinvestigaw, bid-dinamika…

Aktar