Edukazzjoni
Il-ħiliet bażiċi ta’ studenti Maltin fil-Qari, il-Matematika u x-Xjenza

L-istudenti f’Malta qegħdin nofs triq fil-ħiliet bażiċi fil-Qari, il-Matematika u x-Xjenza meta mqabbla ma’ studenti minn 79 pajjiż ieħor. Dawn ix-xejriet ħarġu minn stħarriġ internazzjonali, magħruf bħala PISA, li jitqies bħala barometru tal-kwalità u l-effiċjenza tas-sistemi edukattivi billi jevalwa l-ħiliet taż-żgħażagħ fl-aħħar sena tal-iskola sekondarja.

L-istudju internazzjonali PISA, li jsir kull tliet snin, jitqies bħala kejl tal-ħiliet bażiċi li jkunu ksibu żgħażagħ ta’ 15-il sena fil-vjaġġ edukattiv tagħhom fl-iskejjel. Il-konklużjonijiet tal-istudju juru li minn 79 pajjiż, Malta kklassifikat fl-44 post, fid-39 post u fit-43 post rispettivament fil-Qari, il-Matematika u x-Xjenza.

L-Assistent Direttur fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni, Louis Scerri, qal li meta mqabbel mal-istudju li sar fl-2015, l-istudenti f’Malta marru agħar fil-Matematika u fix-Xjenza u baqgħu fl-istess ilma fil-Qari. Żied li l-istudju tal-PISA juri li madwar terz tal-istudenti Maltin m’għandhomx ħiliet bażiċi f’dawn is-suġġetti.

”Il-fatt li fil-Matematika speċjalment u fix-Xjenza morna ftit lura kien xi ftit ta’ sorpriża għax f’dan l-aħħar snin saru sforzi kbar minn dawk involuti f’dawn is-setturi.”

Is-Sur Scerri stqarr li l-istudenti Maltin qed juru nuqqas ta’ ħila fil-qari saħansitra mill-primarja. Qal li huma fost l-inqas li jħobbu jaqraw anki lil hinn mill-bankijiet tal-iskola.

”Jekk it-tfal ibatu biex jaqraw sinjal li se jbatu biex jifhmu problemi tax-Xjenza u anki tal-Matematika.”

Ir-riżultati juru li l-istudenti fiċ-Ċina, Singapore, il-Kanada, l-Estonja u l-Finlandja kisbu l-aħjar riżultati fost l-istudenti minn 79 pajjiż.”

Fi stqarrija, il-Ministeru għall-Edukazzjoni qal li dan l-istudju jikkonferma li l-istudenti fl-iskejjel tal-Gvern irreġistraw titjib fil-Qari, fil-Matematika u fix-Xjenza meta mqabbel mal-istudju tal-2015.