Il-Kamra tal-Kummerċ tgħid li l-ispejjeż tal-impjegati qed jolqtu l-kompetittività

Il-Kamra tal-Kummerċ elenkat sitt sfidi flimkien mal-proposti u r-rakkomandazzjonijiet għall-Budget biex jinstabu soluzzjonijiet għall-problemi li qalet qed iħabbtu wiċċhom magħhom il-komunitajiet tan-negozju.

Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, David Xuereb, qal li ż-żidiet fl-ispejjeż assoċjati mal-impjegati qed ikollhom impatt fuq il-kompetittività. Qal li għandha ssir analiżi dwar il-fatturi li qed jikkaġunaw l-inflazzjoni bħal żidiet fl-allokazzjoni tal-leave, mobilità akbar fl-impjiegi u n-nuqqas ta’ ħaddiema vis a vis il-produttività.

Fil-proposti għall-budget, il-kamra qed tirrakkomanda wkoll li jsiru iżjed sforzi biex jinstabu soluzzjonijiet alternattivi għall-użu tal-karozzi personali bħala l-mezz ewlieni ta’ trasport, u aċċennat dwar il-ħtieġa ta’ riforma serja fis-suq tal-kera.

Tirrakkomanda wkoll li minnufih jissaħħu r-riżorsi umani u finanzjarji disponnibbli biex ikunu implimentati l-istrateġiji kontra l-ħasil ta’ flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu, li qalet qed jheddu l-istabbiltà u s-sostennibiltà tas-settur tas-servizzi finanzjarji.

Dwar is-settur tal-kostruzzjoni, il-kamra tipproponi li dak li tqis bħala nuqqasijiet eżistenti fl-industrija jkunu indirizzati minnufih, billi fost affarijiet oħra jsir qafas regolatorju ġdid, bl-aġenzija ġdida dwar il-bini u kostruzzjoni tingħata iżjed awtorità biex tara li l-liġijiet ikunu implimentati.

Il-Kamra ppropniet ukoll li jkun hemm iżjed investiment fl-oqsma tar-riċerka u l-innovazzjoni.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

L-Oppożizzjoni qalet fi stqarrija li se titlob lill-Kumitat Parlamentari għall-fondi pubbliċi biex jinvestiga b’urġenza l-għoti tal-hekk imsejħa “golden handshake” lill-uffiċjali biex jirriżenjaw mill-impjieg. Dan wara, fost oħrajn, il-protest ġudizzjarju li…

Barranin

Fir-Renju Unit, beda s-smigħ tal-appell imressaq quddiem il-Qorti Suprema tar-Renju Unit, li fi żmien tlett ijiem trid tagħti deċiżjoni dwar jekk il-Prim Ministru Boris Johnson setax jisssospendi l-Parlament. Dan wara…

Turiżmu

L-ogħla numru ta’ passiġġieri li daħlu Malta f’sena abbord cruise-liner mistenni jintlaħaq din is-sena. Bi kważi disa’ mitt elf passiġġier, il-Kap Eżekuttiv tal-Valletta Cruise Port, Stephen Xuereb, qal li l-2019…

Immigrazzjoni

Ir-relazzjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Italja ġew diskussi fl-ogħla livell f’taħditiet f’Ruma bejn il-President George Vella u l-President Sergio Mattarella propju fl-istess ħin li fuq il-baħar kienet għaddejja kwistjoni oħra…

Aktar