Lokali
Il-Kamra tal-Kummerċ tgħid li tapprezza li l-Gvern għandu politika business friendly

Il-membri ġodda li ġew eletti fil-kunsill tal-Kamra tal-Kummerċ kellhom laqgħa mal-Prim Ministru Joseph Muscat f’Kastilja. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, il-Perit David Xuereb, qal li l-Kamra tal-Kummerċ se tkompli taħdem fl-interess tan-negozju. Qal li l-Kamra tapprezza li l-Gvern għandu politika li hija business friendly.

Il-Prim Ministru qal li l-Gvern għandu relazzjoni tajba ħafna mal-Kamra tal-Kummerċ. Sostna li t-tkabbir ekonomiku qed iseħħ bit-twettieq ta’ policies li joħolqu ambjent tajjeb għall-investiment. Dr Muscat qal li l-Gvern qed jaħdem biex jara li l-ġid jitqassam b’mod ekwu ma’ kulħadd. Kompla jgħid li hemm bżonn ta’ nefqa fl-infrastruttura, mhux biss fit-toroq imma anke fis-servizzi. Il-Prim Ministru qal li dan kollu għandu jseħħ billi jiġu indirizzati l-isfidi bħal m’huma dawk tat-tkabbir, tas-suq tax-xogħol, tas-suq tal-propjetà u t-tensjoni bejn l-iżvilupp u l-ambjent.

Aħbarijiet Oħra
Politika

F’kollegament dirett ma’ TVM, fuq il-programm Insights immexxi mill-ġurnalista Norma Saliba, l-uffiċjal tal-Partit Laburista Louis Gatt, qal li ħarġu xi riżultati proviżorji mill-ewwel għadd tal-voti. Dr Miriam Dalli għall-Partit Laburista…

Elezzjoni

Mis-sala tal-għadd tal-voti, dawk preżenti jinsabu fil-fażi tal-aġġudikazzjoni tal-vot – fejn il-voti li warrbu l-iscanners iridu jiġu aġġudikati mir-rappreżentanti tal-partiti fejn jieħdu deċiżjoni finali fuqhom. Il-proċess tat-35,00o vot aġġudikati jitlob…

Pulizija

Il-Korp tal-Pulizija qasam xi ritratti fuq il-midja soċjali biex jirringrazzjja lil dawk kollha li ħadmu qatigħ f’dawn l-aħħar tliet ijiem, hekk kif saret l-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali 2019….

Aktar