Ambjent
Il-Kamra tal-Periti trid tneħħi l-kelma ODZ

Il-Kamra tal-Periti qalet li t-terminu ‘Barra ż-Żona tal-Iżvilupp’ huwa skorrett u għandu jiġi abolit għal kollox.

Fi stqarrija spjegaw li t-terminu ‘ODZ’ jagħti x’jifhem li ma jista’ jsir ebda forma ta’ żvilupp f’dawn iż-żoni, meta fil-fatt hemm diversi forom ta’ żvilupp leġittimu neċessarju biex jitħares il-karattru taż-żoni rurali tagħna, u biex nakkomodaw użi li ma jistax jintlaqgħu fiż-żoni urbani.

Spjegat kif fl-ODZ, xorta waħda isiru żviluppi leġittimi, bħal bini ta’ ħajt tas-sejjieħ, il-bini ta’ xi razzett, it-tqattigħ fil-barrieri, u r-rimi tal-iskart. Huwa għalhekk li pproponiet li minflok it-territorju jibqa’ jiġi mmarkat bħala “Żona tal-Iżvilupp” u “Barra ż-Żona tal-Iżvilupp”, jiġu addottati żewġ kategoriji prinċipali, ‘Żoni Urbani’ u ‘Żoni Rurali’, li jiżdiedu maż-Żoni Kostali u Marittimi.

L-istqarrija żiedet tgħid li dawn il-kategoriji għandhom ikunu kklassifikati f’diversi tipi ta’ tipoloġiji urbani u rurali li jippermettu l-ħolqien ta’ policies iktar iffukati li jirrikonoxxu l-karatteristiċi, l-identità, u l-attivitajiet partikolari li jappartjenu f’dawn il-klassifikazzjonijiet.

Il-Kamra tal-Periti temmet tgħid li l-gżejjer Maltin għandhom bżonn urġenti ta’ Strateġija Pajsaġġistika għaż-Żoni Rurali, li tkun speċifika għal kull sit u mhux waħda ġenerika, li tirrikonoxxi l-importanza ta’ dan il-ġid nazzjonali b’mod ħolistiku, u ma tipproċedix b’mod spezzat biex takkomoda xi żviluppatur jew ieħor.

Aħbarijiet Oħra
Stejjer Umani

Għandu 67 sena, u flimkien ma’ missieru sa minn ċkunitu trabba b’passjoni kbira għal trakkijiet militari Amerikani u Ingliżi, u inġenji oħra fosthom magni tal-ajruplani. Michael Cachia jqatta’ ħinu jibni…

COVID-19

Il-Kamra tan-Negozji Żgħar u Medji qalet li l-aġenti u l-operaturi tal-ivvjaġar qegħdin jiffaċjaw diffikultatjiet biex joħorġu r-rifużjonijiet minħabba li l-kumpaniji turistiċi mhumiex qegħdin jibagħtulhom l-flus lura tal-vjaġġi u pakketti tal-ivjaġġar…

Immigrazzjoni

Għaxar t’ijiem wara s-sejħa tal-espressjoni għal bastiment biex fuqhom ikunu iżolati immigranti irregolari, Television Malta jinsab infurmat li l-Gvern irċieva mal-15 il-offerta. Is-sejħa ngħalqet f’nofsinhar tat-Tnejn li għadda u issa…

COVID-19

Bl-għan li jkun ta’ spalla għal negozji fid-dawl tar-realtajiet ekonomiċi tal-pandemija l-Bank Malti ta’ Żvilupp introduċa inizjattiva biex negozji żgħar li jitolbu self lill-banek ma jkollhomx bżonn jipprovdu garanziji personali…

Aktar