Qorti
Il-Kaptan tal-MV Lifeline immultat €10,000 – appell biex jingħataw għall-karità

Il-Kaptan tal-bastiment tas-salvataġġ MV Lifeline, Claus Peter Reisch, instab ħati li kien qed jopera bastiment li ma kienx irreġistrat kif suppost. Huwa iżda ma nstabx ħati li uża l-vapur għal skop kummerċjali.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Joe Mifsud, kellha kliem iebes għad-dewmien fil-proċeduri. Filwaqt li rrikonoxxiet li kienet tat żmien lill-Kaptan biex iżur lil ommu fil-Ġermanja, qalet li l-ikbar dewmien kien ġej mill-awtoritajiet Olandiżi, li damu mat-tliet xhur biex bagħtu l-informazzjoni mitluba. Meta t-tagħrif eventwalment wasal, dan kien bl-Olandiż u kellu jiġi tradott.

Il-Qorti qalet li tistenna iktar koperazzjoni mill-awtoritajiet barranin f’każijiet bħal dawn ta’ importanza globali.

Dwar il-bastiment, il-Qorti stabbiliet li l-Kaptan Reisch ma kienx is-sid tiegħu, iżda li dan kien jgħajjat lill-għaqda Mission Lifeline, li hija entità rreġistrata skont il-liġi fil-Ġermanja. Għalhekk il-Qorti qalet li ma tistax tilqa’ t-talba tal-prosekuzzjoni biex tordna s-sekwestru tiegħu.

Il-Qorti qalet li piena ta’ ħabs qatt ma kienet ġiet ikkunsidrata minnha, għaliex mill-ewwel fehmet in-natura tal-każ. Qalet li Reisch għandu kondotta nadifa, u dejjem irrispetta l-kundizzjonijiet tal-Qorti, anki meta tħalla jsiefer biex jara lil ommu qabel ma mietet.

Għalhekk il-Qorti kkonkludiet li l-piena ġusta f’dan il-każ hija multa, u b’hekk ordnat lil Reisch iħallas is-somma ta’ €10,000. Il-Qorti rrakkomandat lill-Gvern biex dawn il-flus jitqassmu b’mod indaqs bejn is-Sorijiet tal-Ursolini, is-Sależjani ta’ Dun Bosco, Dar Emmaus f’Għawdex, u Dar Merħba Bik.

Ara wkoll:

Tal-Lifeline jgħidu li kien ikun aħjar kieku l-immigranti twieldu klieb

Crew tal-bastiment Lifeline jitfa’ r-responsabbiltà tal-imwiet tal-immigranti fuq il-politiċi

Jallega li omm il-kaptan tal-MV Lifeline ma kinitx l-unika raġuni għala ried imur il-Ġermanja