Lokali
Il-KE tħabbar pjani ta’ riforma fiż-żona Ewro, il-Ministru Scicluna jgħid li hu ambizzjuż iżżejjed

Il-Kummissjoni Ewropea ħabbret pjani biex sa sena u nofs oħra tirriforma ż-żona Ewro bil-ħolqien fost l-oħrajn ta’ Fond Monetarju Ewropew u Ministru Ewropea tal-Ekonomija u l-Finanzi fost l-oħrajn.

Il-Ministru Edward Scicluna jgħid li għadu kmieni wisq

Fl-ewwel reazzjoni tiegħu, il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna qal li l-Gvern Malti jaħseb li għadu kmieni wisq biex dan il-pjan ambizzjuż jiġi diskuss u jidħol fis-seħħ.

Il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea għall-Ewro Valdis Dombrovskis qal li “the Commission is taking another step in the ongoing process of building a more stable and prosperous Economic and Monetary Union.”

Il-KE tippreżenta pjan għal iktar integrazzjoni bejn id-19-il pajjiż

Il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat pjan għal iktar integrazzjoni bejn id-19-il pajjiż taż-żona ewro li l-Ministru tal-Finanzi, Edward Scicluna qal li hu ambizzjuż iżżejjed għax għad ma kienx hemm il-progress meħtieġ fost oħrajn fuq l-Unjoni Bankarja u t-trażżin tal-iżbilanċ fil-finanzi pubbliċi ta’ wħud mill-pajjiżi li għandhom l-ewro.

Il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna qal li “ma jfissirx li aħna kontra l-pakkett jew kontra partijiet mill-pakkett u lesti li nitkellmuhom jiġifieri pereżempju l-Kummissjoni qed toħroġ b’Ministru tal-Finanzi aħna qed naraw li huwa bombastiku”.

Il-proposta ewlenija tal-pjan hi li sa nofs l-2019, il-Parlament Ewropew u l-Gvernijiet fil-Kunsill jaqblu li jiġi stabbilit Fond Monetarju Ewropew li jkun ankrat fuq il-qafas legali tal-mekkaniżmu Ewropew ta’ stabbiltà li twaqqaf fi żmien tal-kriżi finanzjarja biex jiġu mgħejuna pajjiżi li ma setgħux jisselfu mis-swieq internazzjonali.

“Jekk jinħoloq dan il-fonq tkun idea tajba” – Edward Scicluna

Il-Professur Scicluna qal li jekk jinħoloq dan il-fond fuq il-qafas tal-Fond Monetarju Internazzjonali tkun idea tajba.

“Hemmhekk naħseb li nistgħu mmorru imma nitkellmu fuq taxxi li jiġu mposti fuq pajjiżi qegħdin il-bogħod ħafna” stqarr Prof. Scicluna.

Il-Ministru Scicluna qal li qabel ikun hemm Gvern stabbli fil-Ġermanja u l-Unjoni Ewropea tara kif se timla l-ħofra fil-baġit tagħha wara l-ħruġ tar-Renju Unit, ma jaħsibx li hemm lok għal diskussjoni serja fuq dan il-pjan.

Mistennija diskussjoni dwar dal-pjan

Il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-mexxejja l-oħrajn Ewropej mistennija jiddiskutu għall-ewwel darba dal-pjan propost mil-Kummissjoni fis-summit tal-ġimgħa d-dieħla fi Brussell.

Aħbarijiet Oħra
Immigrazzjoni

Matul il-lejl, grupp ta’ 61 immigrant mistennija jiddaħħlu Malta wara li sabu ruħhom f’diffikultà bejn sema u ilma. Stqarrija tal-Forzi Armarti qalet li ċ-ċentru tal-kordinazzjoni tas-salvataġġ Maltiillum tard waranofsinhar kien…

Infrastruttura

Il-pontijiet li jaqsmu l-ibliet u jħaffu t-traffiku huma meħtieġa iżda l-manutenzjoni tagħhom hija daqstant importanti biex jiġu evitati diżgrazzji. Ftit tal-ġimgħat ilu Infrastructure Malta lestiet l-ewwel fażi ta’ tisħiħ tal-Pont…

Ambjent

Wara li f’lejlet Santa Marija nirien ħakmu l-Maqluba fil-Qrendi u għal diversi jiem ma kinux ntfew għalkollox, l-espert fil-biodiversità, Alfred Baldacchino, qal li l-ħsara li saret m’hijiex biss fis-siġar li…

Aktar