Ekonomija u Finanzi
Il-KE titlob lill-awtoritajiet Maltin biex iżidu s-superviżjoni tagħhom fuq il-banek f’Malta

Il-Kummissjoni Ewropea talbet lill-awtoritajiet Maltin biex iżidu s-superviżjoni tagħhom fuq il-banek f’Malta. Il-Kummissjoni qalet fi stqarrija li adottat opinjoni biex il-Financial Intelligence Analysis Unit, FIAU, tkompli tieħu l-miżuri adizzjonali biex tassigura li Malta twettaq b’mod sħiħ id-direttivi Ewropej kontra l-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu, inkuż azzjonijiet ta’ sanzjonar fejn ikun meħtieġ.

Il-Viċi President tal-Kummissjoni Franz Timmermans u l-Kummissarju Věra Jourová saħqu li l-Unjoni Ewropea hija determinata li tiġġieled il-ħasil tal-flus u ser tkompli tieħu passi kontra l-pajjiżi li ma jimplimentawx sew id-direttivi tagħha. Il-Kummissjoni anke talbet lill-Awtorità Bankarja Ewropea biex tinvestiga l-awtoritajiet kompitenti fil-Latvja, fid-Danimarka u fl-Estonja fejn dal-aħħar tqanqlu każi serji ta’ ħasil tal-flus.

Fi stqarrija, l-FIAU qalet li tilqa’ l-fatt li l-Kummissjoni rrikonoxxiet li l-passi li għamlet u innutat il-progress li sar. Dan wara li fis-sajf li għadda, l-Awtorità Bankarja Ewropea kienet tat tbeżbiża lill-FIAU dwar is-superviżjoni tagħha fuq il-bank Pilatus. L-FIAU issa għandha fi żmien għaxart ijiem tinforma lil Kummissjoni u lill-Awtorità Bankarja Ewropea dwar il-miżuri li ħadet u ser tieħu biex twettaq l-obbligi tagħha fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus.

Id-direttur tal-FIAU, Kenneth Farrugia qal li l-Aġenzija hija impenjata bis-sħiħ biex tassigura li s-servizzi finanzjarji ikunu protetti mit-theddida dejjem tikber tal-ħasil tal-flus. Żied jgħid li l-FIAU ħadet passi u għamlet riformi fil-proċess ta’ superviżjoni anke bl-użu ta’ riżorsi umani u tekniċi biex il-ħidma tagħha tkun iktar effettiva. Is-sur Farrugia stqarr li l-FIAU ser tkompli taħdem id f’id mal-Kummissjoni Ewropea biex tindirizza l-isfidi ġodda f’dan ir-rigward li qed jiffaċċjaw mhux biss f’Malta iżda fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Kull sena madwar 150 persuna f’Malta jinstab li għandhom kanċer fil-pulmun, li wħud minnhom x’aktarx li qabel ikunu bdew jinnutaw sintomi tal-kundizzjoni, magħrufa bħala COPD, li hi assoċjata mat-tipjip, it-tniġġis…

Ekonomija u Finanzi

Il-baġits għall-2019 ta’ Malta u disa’ pajjiżi oħra Ewropej kisbu l-approvazzjoni tal-Kummissjoni Ewropea, filwaqt li l-Italja qed tissogra li taffaċċja azzjoni dixxiplinarja li tista’ twassal għall-multi, minħabba li qed tibqa’…

Politika

F’konferenza tal-aħbarijiet illejla, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal li l-Prim Ministru mhux qed jgħid il-verità, għax minn banda jgħid li ma jafx kontra min hemm inkjesta, u mill-banda l-oħra…

Aktar