Il-klieb li jgħollu l-livell tal-indipendenza ta’ persuni b’diżabilità

Hija verità magħrufa li l-kelb jista’ jkun l-akbar ħabib tal-bniedem. Dan jista’ jingħad aktar u aktar għall-klieb imħarrġa biex iservu fil-ħtiġijiet ta’ kuljum għal persuni b’diżabiltà.

Brandon Pisani iltaqa’ ma’ Robert Spiteri u Leandra Mifsud Mizzi mill-Fondazzjoni Maltija tas-Service Dogs waqt sezzjoni ta’ taħriġ ta’ wieħed mill-klieb f’Ta’ Qali.

Bailey, hija Labrador u għandha disa’ xhur. Bħalissa bdiet il-fażi inizzjali ta’ taħriġ biex issir ‘service dog’. Dawn il-klieb imħarrġa jgħollu l-livell tal-indipendenza ta’ persuni b’diżabilità. Iltqajna ma Robert Spiteri u Leeandra Mifsud Mizzi – membri tal-għaqda mhux governattiva, Service Dogs Malta Foundation.

Dawn il-klieb qed jiġu mħarrġa biex jgħinu persuni b’xi waħda minn erba’ diżabilitajiet, kif jispjega Robert Spiteri.

Joseph Stafrace, wieħed mill-fundaturi tal-fondazzjoni saħaq li dal-proġett jimmira biex jagħti sens akbar ta’ indipendenza lil persuni b’ċerti diżabilitajiet.

Dawn il-klieb jitħarrġu f’numru ta’ ħiliet li huma ta’ siwi għal persuni b’diżabiltà. Kull Service dog imħarreġ jiġi jiswa mal-€15,000

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Id-dislessja – kundizzjoni li tfixkel lill-persuna biex titgħallem taqra minhabba li ma tagħrafx uħud mill-ittri u simboli, hi meqjusa bħala ostaklu fil-proċess edukattiv, għalkemm illum hemm mezz ta’ għajnuna biex…

Annimali

Liġi ġdida qed toffri aktar setgħa fil-ħarsien tal-annimali, partikolarment il-klieb li kienu jinżammu marbutin il-ħin kollu b’katina, billi dan il-kunċett issa hu projbit. Madanakollu, id-Direttur għall-Ħarsien tal-Annimali saħaq li l-klieb…

Statistika

Illum huwa l-Jum Ewropew tal-Istatistika, li qed jiġi ċċelebrat għat-tielet darba. Dan il-jum joħroġ aktar fid-deher il-valur tal-istatistika uffiċjali, li f’Malta tinġabar mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika. Tliet snin bogħod mill-akbar eżerċizzju…

Infrastruttura

Simpożju organizzat minn Wirt Iż-Żejtun iffoka fuq l-iżvilupp matul iż-żminijiet tar-raħal Malti, fost l-oħrajn bis-sehem ta’ professur Ingliż, li rriċerka dwar l-irħula Maltin. Fis-simpozju, il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici ħabbar li…

Aktar