Knisja Maltija
Il-Knisja b’surplus – jiżdiedu d-donazzjonijiet tan-nies u l-pagi tal-ħaddiema

Ir-Rapport finanzjarju tal-Arċidjoċesi ta’ Malta għas-sena 2017 wera li żdiedu l-pagi u s-sussidji u naqas is-surplus. Matul is-sena li għaddiet l-Arċidjoċesi ta’ Malta rreġistrat tnaqqis ta’ ftit iktar minn €1.4 miljun fis-surplus nett. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, Michael Pace Ross, qal li l-infiq żdied b’riżultat tal-impenn biex jitjiebu s-servizzi pastorali li ġab miegħu żieda fl-impjegati fl-entitajiet kollha tal-Arċidjoċesi.

Matul is-sena li għaddiet, fl-Arċidjoċesi ta’ Malta żdiedu l-pagi u s-sussidji u naqas is-surplus. Ir-rapport finanzjarju tal-Arċidjoċesi ta’ Malta għas-sena 2017 wera li ġie reġistrat tnaqqis ta’ ftit iżjed minn €1.4 miljun fis-surplus nett, għal total ta’ €370,000, mill-€1.8 miljun irreġistrati fl-2016. Is-Segretarju Amministrattiv tal-Arċidjoċesi ta’ Malta, Michael Pace Ross, spjega li żidiet sinifikanti fl-infiq kienu fir-riżorsi umani fid-djar tal-anzjani, djar tat-tfal, djar għall-persuni b’diżabbilità, u fil-Kurja tal-Arċisqof. L-ikbar telf ġie reġistrat fid-djar tal-anzjani, €309,000 . Qal li l-Arċidjoċesi ħaddmet ftit iżjed minn 1,200 persuna, li 883 minnhom kienu fuq bażi full time. Minbarra dawn l-impjegati lajċi, l-Arċidjoċesi tat remunerazzjoni lil 262 saċerdot djoċesan.

Michael Pace Ross qal li “l-Arċidjoċesi rreġistrat tnaqqis fis-surplus tagħha fl-2017, però dan seħħ minħabba li aħna investejna fir-riżorsi umani tagħna, investejna anke permezz ta’ sussidji lil-entitajiet li għandhom bżonn, għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-missjoni tagħna hija waħda pastorali u nagħmlu dak kollu possibbli biex insostnu din il-missjoni pastorali tagħna”.

Michael Pace Ross qal li ż-żieda fl-infiq kienet possibbli minħabba żieda fid-dħul ta’ €2.1 miljun. Spjega li ż-żieda ta’ €480,000 fil-ġbir u d-donazzjonijiet mill-pubbliku għamlet tajjeb għat-tnaqqis fid-dħul mill-ġbir ta’ fondi ta’ €220,000. Is-sur Pace Ross qal ukoll li l-kontribuzzjonijiet tal-Gvern lid-djar tat-tfal u lil Caritas, fost entitajiet oħra, żdiedu bi ftit iżjed minn €1,130,000. Qal li d-dħul mill-miżati tar-residenti fid-djar tal-anzjani żdied b’riżultat tal-ftehim ta’ sħubija pubblika privata.

Matul is-sena li għaddiet ġiet irreġistrata żieda fl-ispejjeż operattivi marbuta mas-servizzi offruti mil-Arċidjoċesi. Is-Sur Pace Ross qal li żdied l-infiq għar-restawr u l-konservazzjoni fuq il-propjetà u l-opri tal-arti. Sostna li t-telf mhux realizzat fuq l-iskambju minħabba d-dgħufija tad-dollaru Amerikan kontra l-ewro kellu impatt negattiv. Il-ħlas annwali tat-taxxa ammonta għal €1.1 miljun.

Fil-Kurja tal-Arċisqof imbagħad ġie rreġistrat surplus nett ta’ €890,000 wara tqassim ta’ sussidji u telf mhux realizzat fuq l-iskambju. Is-sussidji żdiedu minn €460,000 fl-2016 għal ftit iżjed minn €600,000 s-sena li għaddiet. Dawn ingħataw lil diversi entitajiet tal-Arċidjoċesi, l-iżjed lid-djar tat-tfal, tal-anzjani, is-servizzi tal-midja u l-Fondazzjoni għall-istudji Teoloġiċi. Michael Pace Ross qal ukoll li d-dħul mill-investiment żdied b’riżultat ta’ dividend ogħla mill-Bank APS.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Studju internazzjonali wera li l-każi li l-kanċer tal-għonq tal-utru qegħdin jonqsu drastikament tant li hu maħsub li din il-marda tista’ tiġi eradikata. Dan huwa grazzi għat-tilqima li tingħata lit-tfajliet kontra…

Tfal

Skont l-aġenzija appoġġ, madwar mitt tifel u tifla ngħataw għall-kura għand foster carers wara talba mill-ġenituri tagħhom stess minħabba li spiċċaw f’diffikultajiet fosthom mard serju jew spiċċaw bla saqaf fuq…

Edukazzjoni

L-edukazzjoni ma tieqafx mal-età obbligatorja! Id-Direttorat tat-Tagħlim Tul il-Ħajja beda jilqa’ applikazzjonijiet mingħand adulti li fis-sena skolastika li jmiss jistgħu jsegwu xi wieħed minn 450 kors, kemm f’oqsma akkademiċi kif…

Kronaka

Il-Pulizija jidher li tinsab viċin li ssolvi omiċidju li jmur lura ħdax-il sena. Il-każ jitratta tfajla li ilha rappurtata nieqsa mill-2008 u minn investigazzjonijiet li saru fl-aħħar jiem irriżulta li…

Aktar