Reliġjon
Il-Knisja dwar l-abbużi: L-operat tas-Safeguarding Commission f’Malta jirrifletti l-liġi

Il-Knisja f’Malta diġà għandha l-istruttura li qed jitlob il-Papa Franġisku biex tinvestiga rapporti ta’ abbużi u mġieba ħażina fi ħdan il-Knisja. Il-Papa ta’ sena żmien lid-djoċesijiet kollha biex jiżguraw li għandhom sistemi f’posthom u aċċessibbli għall-pubbliku.

L-Arċisqof Charles J. Scicluna qal li f’Malta dan ix-xogħol isir mis-Safeguarding Commission inkarigata mill-ħarsien tat-tfal u l-adulti vulnerabbli. Qal li l-operat tagħha se jiġi aġġornat biex jirrifletti dak li qed titlob il-liġi l-ġdida.

Fl-aħħar snin, il-Knisja Kattolika madwar id-dinja ffaċċjat diversi każi ta’ abbużi minn membri tal-kleru, u possibilment każi oħrajn li qatt ma raw id-dawl tax-xemx. Il-Papa Franġisku approva liġi ġdida li torbot lill-knisja kollha bi proċeduri ġodda dwar dawn il-każi.

Kollaboratur ewlieni tal-Papa f’dan ix-xogħol kien l-Arċisqof ta’ Malta, Charles J. Scicluna, li fisser li l-liġi l-ġdida tobbliga lil kull saċerdot u reliġjuż li jsir jaf jew għandu suspett dwar imġieba li tagħmel ħsara lill-persuna, jew abbużi bħal dawk sesswali, biex jirrapporta minnufih.

“F’kull djoċesi, fi żmien sena jrid ikun hemm struttura li tilqa’ dawn id-denunċi. Aħna għall-grazzja t’Alla Malta u Għawdex ilna li għandna għal diversi snin din l-istruttura imma rridu ovvjament intejbuha fid-dawl ta’ din il-liġi.”

Il-liġi tagħti protezzjoni lil min jersaq ‘il quddiem u jirrapporta, u hemm ukoll sensiela ta’ obbligi lejn il-vittmi fosthom li jingħataw widen u l-għajnuna.

Il-liġi sseggwi wkoll il-prinċipju li ħadd mhu ‘l fuq mil-liġi, inkluż dawk bi rwol ta’ tmexxija bħal Kardinali, Isqfijiet jew Superjuri Ġenerali ta’ kongregazzjonijiet reliġjużi.

“Jekk jien nagħmel xi ħaġa ħażina ma jiġux għandi għax inkella npoġġu kollox taħt it-tapit imma jmorru għand l-Isqof ta’ Għawdex, li mbagħad irid jitkellem man-Nunzju, u l-Isqof ta’ Għawdex għandhom l-obbligu ħalli nkun konkret li r-rapport li jkun kontrija jmur dritt għand is-Santa Sede, tatihom l-istruzzjonijiet.”

Spjega li l-investigazzjoni trid tkun lesta fi żmien tliet xhur, bid-dokument ta wkoll direzzjoni dwar il-finanzjament għal dan ix-xogħol.

“Il-Papa qed jitlob lil kull konferenza episkopali li jkun hemm fond awtonomu biex mhux imbagħad meta tinqala’ l-problema m’għandniex biex imexxu, irid ikun lest hemmhekk.”

L-Arċisqof saħaq li l-investigazzjoni mill-Knisja, b’ebda mod ma teskludi investigazzjoni separata mill-awtoritajiet tal-istat.

Aħbarijiet Oħra
Sajd

Idejh jafu jinsġu l-qasab għan-nases, anke b’għajnejh magħluqa. Bis-sengħa tan-nases fid-demm, Ġanni Xuereb, magħruf bħala Ġanni l-Pipi, illum jgħodd iktar minn 80 sena, u għadu ma telaqx in-namra max-xogħol tiegħu, …

Edukazzjoni

Is-sajf wasal biex jintemm u dħalna fl-aħħar ġimgħa qabel ma jerġgħu jibdew l-iskejjel. Iżda x’inhuma s-sentimenti tal-ġenituri u l-istudenti dwar l-bidu tas-sena skolastika ġdida? TVM tkellem mal-ġenituri u l-istudenti. Mal-wieħed…

Lokali

Waqt l-aħħar tislima li ngħatat lil Enrica lbieraħ fil-knisja ta’ San Ġiljan, inġabru €10,000 għal Puttinu Cares. Enrica kienet tgħożż il-familja ta’ Puttinu li tant tawha kuraġġ u sabar waqt…

Edukazzjoni

The Rotary Malta Clubs are calling for applications from residents of Malta wishing to pursue a post-graduate degree. The scholarship offered to Maltese residents is worth $ 30,000 and is…

Aktar