Lokali
Il-Knisja tfakkar il-Passjoni u l-Mewt ta’ Ġesù

Għall-Knisja Kattolika l-qofol tat-tifkira tal-Passjoni u l-Mewt ta’ Ġesù ntlaħaq kmieni l-Ġimgħa waranofsinhar fil-knejjes kollha, bir-rakkont tal-Passjoni skont l-Evanġelista San Ġwann, l-Adorazzjoni tas-Salib, u t-Tqarbin. Minn għadd ta’ knejjes imbagħad ħarġu l-purċissjonijiet bil-vari tal-Ġimgha l-Kbira. TVM illum kien ix-Xagħra Għawdex, waħda minn erba’ lokalitajiet fil-gżira Għawdxija, li joħorġu l-purċissjonijiet tal-Ġimgha l-Kbira.

Artal imneżża’ għalkollox, mingħajr salib, gandlieri u tvalji. Hekk ikun l-artal fil-knejjes illum – il-Ġimgħa l-Kbira. Sa minn sekli ilu l-Knisja fakkret il-ġrajja tal-Passjoni u l-Mewt ta’ Ġesù Kristu b’solennità kbira. Matul il-ġurnata ma jkunx iċċelebrat quddies, bl-Insara mħeġġa jinġabru fil-knejjes għall-ħabta tat-tlieta ta’ waranofsinhar għal ċelebrazzjoni kkaratterizzata mill-ġabra u s-sempliċità. Fil-bidu tal-funzjoni il-Kappillan u s-saċerdoti jinżlu minn tulhom mal-art b’sinjal ta’ qima, bin-nies ingħaqdu fit-talb fis-skiet.

Issegwi l-liturġija tal-kelma li nkludiet il-qari tal-ġrajja tal-Passjoni ta’ Ġesù skont San Ġwann. L-Evanġelista San Ġwann jirrakkonta l-Passjoni tal-Mulej differenti mill-oħrajn u juri kif Ġesù wara li aċċetta minn idejn il-Missier dak li kellu jgħaddi minnu, jirbaħ fuq id-dnub u l-mewt. Il-mument ċentrali fil-funzjoni l-Adorazzjoni tas-Salib. Iċ-ċelebrant iħabbar għal tliet darbiet li din hija l-għuda li fuqha ġie msallab is-Salvatur tad-dinja – u hawn fejn il-kongregazzjoni tinżel għarkupptejha b’qima lejn is-Salib Imqaddes.

Wara li jintwera s-Salib, in-nies tersaq lejn ix-xbieha ta’ Ġesù msallab mejjet u jbusuh b’qima. Fuq l-artal tintrama tvalja waħda u mill-artal tar-ripożizzjoni jinġieb is-Sagrament għar-rit tat-tqarbin li bħal-lum isir biss f’dan il-mument. Il-funzjoni tintemm bit-tqarbin, b’talba qasira u mingħajr kant biex kulħadd jinġabar fis-skiet fit-tifkira tal-mewt li ġabet is-salvazzjoni lid-dinja.

Il-qofol tal-ġurnata tal-lum intlaħaq illejla fejn minn għadd ta’ knejjes ħarġu l-purċissjonijiet bil-vari tal-Ġimgha l-Kbira – 12 f’Malta u 4 f’Għawdex – li jirrappreżentaw il-Passjoni u l-Mewt ta’ Ġesù.

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Tfaqqa kontroversja taħraq dwar il-kwadri fil-Knisja ta’ Ħal Kirkop. Dan wara li fil-festa ta’ San Ġużepp, ix-xahar li għadda l-Kappillan ħabbar li l-Kurja approvat li l-pittura tal-Madonna tad-Duluri li hemm…

Sport

Minn footballer professjonali għal DJ idur mad-dinja b’tours relatati mal-mużika. Dan mhu ħadd ħlief l-ex plejer internazzjonali Taljan, l-attakkant Christian Vieri. Huwa kien Malta għal ftit ħin fejn kien fost…

Kurżitajiet

F’Hollywood tħabbret il-mewt tal-attur u producer Peter Fonda fl-età ta’ 79 sena. Huwa miet wara battalja mal-kanċer. Fonda jibqa’ l-iktar magħruf għall-film li ħadem fih, kiteb u produċa fl-1969 –…

Edukazzjoni

L-Istitut għall-Istudji Turistiċi qal li wara kampanija li nieda żdied sew l-interess għal korsijiet full-time li joffri. L-ITS qal li kellu żieda ta’ iktar minn 50% fl-applikazzjonijiet meta mqabbel mas-sena…

Aktar