Lokali
Il-konsorzju li se jkabbar iċ-ċimiterju tal-Addolorata se jintgħażel sa tmiem is-sena

Il-Ministeru tas-Saħħa qed jippjana biex il-konsorzju li se jwettaq il-proġett tal-estensjoni tal-Addolorata jkun magħżul sal-aħħar tas-sena. Fl-istess waqt diġà bdew il-konvenji għall-bejgħ ta’ qrib tliet elef qabar ġdid għall-prezz ta’ €8,000 il-wieħed. Il-konsorzju magħżul se jkun responsabbli wkoll għar-restawr u l-operat taċ-ċimiterju għal perjodu ta’ 15-il sena.

Wara ħajt fil-ġenb tad-daħla għaċ-Ċimiterju tal-Addolorata, min-naħa ta’ Santa Luċija, hemm medda kbira ta’ art li parti minnha hi mimlija b’tunellati ta’ terrapien. Għal din l-art fiż-żona magħrufa bħala “tal-Ħorr” hemm il-permessi tal-Awtorità tal-Ippjanar biex jinbnew 2,880 qabar li se jiżdiedu mas-16,000 qabar li hemm fl-Addolorata. Skont il-permessi, l-estensjoni se żżomm mal-istil tal-bqija taċ-ċimiterju li nbena fuq il-pjanti tal-Perit Emanuel Luigi Galizia.

Sina Bugeja, responsabbli minn proġetti speċjali fil-Ministeru tas-Saħħa, spjegat li hemm erbgħa konsorzji li ssottomottew id-dokumenti kollha u bħalissa qed issir l-evalwazzjoni tagħhom bit-tir li l-konsorzju magħżul ikun identifikat sal-aħħar tas-sena.

Il-Kap Eżekuttiv Proġetti Speċjali Ministeru tas-Saħħa, Sina Bugeja qalet li “bħalissa qed naraw dik li ngħidulha l-best and final offer li tawna, li tkopri dak kollu li jixtieq il-gvern jagħmel mill-Addolorata”.

Sina Bugeja spjegat li minbarra l-estensjoni tal-Addolorata, il-privat se jkun qed jidħol għal responsabilitajiet oħra fosthom ir-restawr tal-kappella u l-ambjent taċ-ċimiterju li hu kunsidrat bħala ġawhra arkitettonika. Barra minn hekk, il-konsorzju magħżul se jingħata konċessjoni ta’ 15-il sena biex f’dan il-perjodu jkun responsabbli mit-tmexxija u l-operat tal-akbar ċimiterju f’Malta. Dan jinkludi l-manutenzjoni u l-ġardinaġġ.

Il-proġett jeħtieġ investiment ta’ bejn €18 u 20 miljun, bil-Gvern se jobbliga lill-konsorzju magħżul li jonfoq mhux anqas minn sitt miljun Ewro għar-restawr.

Minkejja li l-bini tal-oqbra l-ġodda għadu ma bediex, il-Gvern beda jiffirma l-konvenji mas-sidien prospettivi. Is-Sinjura Bugeja spjegat li hemm lista b’aktar minn 4,000 persuna li tul is-snin applikaw biex jixtru qabar fl-Addolorata u l-Gvern qiegħed jimxi magħha, b’min applika l-ewwel, jingħata l-preferenza.

Jiġifieri kull min imissu qed jiġi mgħajjat min-Nutar tal-Gvern, qed jiġi spjegat lilu x’inhi s-sitwazzjoni anke l-legal notice il-ġdida li tagħti l-prezz il-ġdid u qed jiġu ffirmati l-konvenji. Malli jkun lest ix-xogħol, jistgħu jibdew jitqassmu l-oqbra. Il-legal notice l-ġdida titkellem li kull qabar f’Malta sar jiswa €8,000: €4,000 jitħallsu mal-konvenju u €4,000 mal-bejgħ.

Iċ-ċimiterju għandu mal-150 sena u hu mibni fuq stil neo gotiku, bil-kappella ġiet konsagrata fl-1869.

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

L-istorja ta’ Cinderella se tkun il-qofol tal-opra mill-pinna tal-kompozitur Malti tas-seklu dsatax Nicolo Isouard, li se tittella’ fi tmiem il-ġimgħa d-dieħla fit-Teatru Manoel. Din se tkun it-tielet opra fil-programm ta’…

Lokali

Għall-ħabta ta’ nofsinhar, l-Imsaġar tal-Aħrax inbelgħu min-nirien, fl-istess post fejn kien qabad daqs xahar ilu. Fin-nirien tal-lum, jidher li ġew meqruda ammont konsiderevoli ta’ siġar tal-Prinjol li għandhom ‘il fuq…

Lokali

Malta kisbet punti tajbin fl-iscoreboard dwar l-innovazzjoni fil-pajjiżi membri tal-Unjoni Ewropea li ġie pubblikat illum fi Brussell. F’rapport ta’ aktar minn mitt paġna li janalizza diversi aspetti tal-innovazzjoni fil-pajjiżi tal-Unjoni…

Lokali

Ġie inawgurat ir-restawr tal-Bieb ta’ Hompesch. Ir-restawr sar mid-Direttorat tar-Restawr fi ħdan il-Ministeru għall-Kultura u Gvern Lokali. Il-Bieb ta’ Hompesch inbena fl-1801 fuq ix-xewqa taż-Żabbarin ad unur il-Gran Mastru Hompesch,…

Aktar