Lokali
Il-konsorzju li se jkabbar iċ-ċimiterju tal-Addolorata se jintgħażel sa tmiem is-sena

Il-Ministeru tas-Saħħa qed jippjana biex il-konsorzju li se jwettaq il-proġett tal-estensjoni tal-Addolorata jkun magħżul sal-aħħar tas-sena. Fl-istess waqt diġà bdew il-konvenji għall-bejgħ ta’ qrib tliet elef qabar ġdid għall-prezz ta’ €8,000 il-wieħed. Il-konsorzju magħżul se jkun responsabbli wkoll għar-restawr u l-operat taċ-ċimiterju għal perjodu ta’ 15-il sena.

Wara ħajt fil-ġenb tad-daħla għaċ-Ċimiterju tal-Addolorata, min-naħa ta’ Santa Luċija, hemm medda kbira ta’ art li parti minnha hi mimlija b’tunellati ta’ terrapien. Għal din l-art fiż-żona magħrufa bħala “tal-Ħorr” hemm il-permessi tal-Awtorità tal-Ippjanar biex jinbnew 2,880 qabar li se jiżdiedu mas-16,000 qabar li hemm fl-Addolorata. Skont il-permessi, l-estensjoni se żżomm mal-istil tal-bqija taċ-ċimiterju li nbena fuq il-pjanti tal-Perit Emanuel Luigi Galizia.

Sina Bugeja, responsabbli minn proġetti speċjali fil-Ministeru tas-Saħħa, spjegat li hemm erbgħa konsorzji li ssottomottew id-dokumenti kollha u bħalissa qed issir l-evalwazzjoni tagħhom bit-tir li l-konsorzju magħżul ikun identifikat sal-aħħar tas-sena.

Il-Kap Eżekuttiv Proġetti Speċjali Ministeru tas-Saħħa, Sina Bugeja qalet li “bħalissa qed naraw dik li ngħidulha l-best and final offer li tawna, li tkopri dak kollu li jixtieq il-gvern jagħmel mill-Addolorata”.

Sina Bugeja spjegat li minbarra l-estensjoni tal-Addolorata, il-privat se jkun qed jidħol għal responsabilitajiet oħra fosthom ir-restawr tal-kappella u l-ambjent taċ-ċimiterju li hu kunsidrat bħala ġawhra arkitettonika. Barra minn hekk, il-konsorzju magħżul se jingħata konċessjoni ta’ 15-il sena biex f’dan il-perjodu jkun responsabbli mit-tmexxija u l-operat tal-akbar ċimiterju f’Malta. Dan jinkludi l-manutenzjoni u l-ġardinaġġ.

Il-proġett jeħtieġ investiment ta’ bejn €18 u 20 miljun, bil-Gvern se jobbliga lill-konsorzju magħżul li jonfoq mhux anqas minn sitt miljun Ewro għar-restawr.

Minkejja li l-bini tal-oqbra l-ġodda għadu ma bediex, il-Gvern beda jiffirma l-konvenji mas-sidien prospettivi. Is-Sinjura Bugeja spjegat li hemm lista b’aktar minn 4,000 persuna li tul is-snin applikaw biex jixtru qabar fl-Addolorata u l-Gvern qiegħed jimxi magħha, b’min applika l-ewwel, jingħata l-preferenza.

Jiġifieri kull min imissu qed jiġi mgħajjat min-Nutar tal-Gvern, qed jiġi spjegat lilu x’inhi s-sitwazzjoni anke l-legal notice il-ġdida li tagħti l-prezz il-ġdid u qed jiġu ffirmati l-konvenji. Malli jkun lest ix-xogħol, jistgħu jibdew jitqassmu l-oqbra. Il-legal notice l-ġdida titkellem li kull qabar f’Malta sar jiswa €8,000: €4,000 jitħallsu mal-konvenju u €4,000 mal-bejgħ.

Iċ-ċimiterju għandu mal-150 sena u hu mibni fuq stil neo gotiku, bil-kappella ġiet konsagrata fl-1869.

 

Aħbarijiet Oħra
Qorti

Il-partitarji Carmelo Callus u Jason Callus tressqu l-Qorti akkużati li waqt logħba fl-istadium nazzjonali kissru l-paċi pubblika, ġabu ruħhom abbużivament u kienu vjolenti fil-konfront ta’ żewġ uffiċjali tal-Pulizija, b’wieħed minnhom…

Parlament

L-għafsa ta’ qalb tan-nanniet li huma mċaħda min-neputijiet minħabba sitwazzjonijiet familjari reġgħet tqajmet fil-Parlament waqt sessjoni speċjali li kienet iddedikata lin-nanniet. Tressqet ukoll petizzjoni biex isiru emendi fil-liġijiet li jissalvagwardjaw…

Infrastruttura

Il-proġett sar b’inizjattiva tal-Kunsill Lokali tal-belt Victoria li għalih kiseb ukoll fondi mill-Unjoni Ewropea. Il-post ilu jservi ta’ spazju rikreattiv għat-tfal għal kważi ħamsin sena. Is-Sindku, Samuel Azzopardi, qal li…

Qorti

Raġel li kien qed isuq mutur bla liċenzja meta ntlaqat minn karozza, xorta waħda kien ikkumpensat għad-diżabbiltà li sofra kawża tal-inċident. Massimo Bonello ta’ 45 sena fetaħ kawża quddiem il-Qorti…

Aktar