Lokali
“Il-kotba ma kinux għar-rimi” – il-Provinċjal tal-Ordni tal-Franġiskani Minuri

Il-każ tal-kotba li lbieraħ ntlemħu mitfugħa bl-addoċċ fi trakk barra l-kunvent tal-Franġiskani fil-Belt qajjem agħa sħiħa u azzjoni mmedjata mill-awtoritajiet konċernati.

Il-Provinċjal tal-Ordni tal-Franġiskani Minuri, Patri Richard Grech talab apoloġija għal kull min ħassu offiż iżda stqarr li l-kotba ma kinux għar-rimi u l-kuntrattur privat li tqabbad iġorrhom mill-Belt għal Baħar iċ-Ċagħaq kellu juża ferm aktar galbu.

Il-kotba issa jinsabu fil-kustodja ta’ Heritage Malta sakemm tkun stabbilita l-kundizzjoni u l-valur tagħhom bl-għajnuna ta’ arkivisti u professjonisti minn entitajiet oħrajn.

Fil-Bibljoteka tal-Ordni tal-Franġiskani Minuri fil-Belt, il-Provinċjal Patri Richard Grech sostna li l-kotba antiki li qajmu agħa mill-publiku għax kienu jidhru li ser jintremew ma kinux għar-rimi anke jekk ingħatat din l-impressjoni mir-ritratti u filmati li ixxandru fuq tvm.com.mt u TVM.

Patri Richard Grech qal “dawk il-kotba fit-trakk kienu kotba li ma kinux posthom fil-bibljoteka tagħna imma fl-istess ħin riedna nsibulhom post, li ġie identifikat bħala Baħar iċ-Ċagħaq fejn għandna garaxxijiet hemmhekk fejn nistgħu nerfgħu dawn il-kotba ħalli l-Bibljotakarju tagħna Fr Noel meta jkun Malta għax jinsab imsiefer l-Art Mqaddsa jkun jista’ jagħżel bejn dawk li nistgħu nżomu u dawk li niddisponu minnhom”.

Wara li tvm.com.mt ippubblika r-ritratti mibgħut mill-persuna, krew ta’ Television Malta sab it-trakk li kien għadu bil-kotba wieqaf f’Birkirkara. Persuni qalu tul ir-rotta anke raw karti u kotba żgħar jtiru mit-trakk.

Madankollu Patri Richard qal li huma jgħożżu ħafna l-patrimonju u ma jarmux ktieb wieħed ta’ valur. Huwa esprima dispjaċir għall-kummenti dispreġġjativi kontra l-Provinċja u l-patrijiet fuq il-midja soċjali u stqarr li l-ġarr tal-kotba mill-kuntrattur li tqabbad minhom ma sarx bl-aħjar mod.

“Jiddispjċaini ngħid illi min kien qed iġorr il-kotba dawk kellhom isiru b’mod differenti minn kif fil-fatt saru. Il-ftehim kien li jitpoġġew bil-galbu ġo xkejjer ħalli nkunu nistgħu nġorruhom bil-galbu, apparentament min ried iġorrhom forsi qata’ qalbu mill-ammont ta’ kotba u beda jixħethom fit-trakk b’tali mod li min kien għaddej tah l-impressjoni li dawk kienu għar-rimi”.

Waqt li talab skuża għal kull min ħassu offiż b’dan il-każ, Patri Grech qal li apprezza ħafna l-intervent immedjat tal-Arċisqof Charles J. Scicluna u tal-Ministru tal-Kultura, Owen Bonnici li t-Tlieta filgħaxija stess ra li l-kotba jiġu trasferiti temporanjament għand Heritage Malta.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ Heritage Malta, Noel Zammit qal li għalissa l-kotba se jinżammu fi kwarantina fil-Mużew Marittimu fil-Birgu sakemm l-esperti janalizzaw il-kundizzjoni tagħhom u bl-għajnuna tal-Knisja u l-Arkivji Nazzjonali jifhmu l-valur taghhom u x’jista’ jsir minnhom.

“Hemm minnhom illi m’għandhomx valur partikolari, biss però hemm minnhom li huma imprezzabbli fil-fehma tagħna bħal tal-istorja ta’ Ruma, l-istorja tal-Papa, l-istorja ta’ Ġerusalemm, u kollha datati fis-seklu sbatax jew tmintax”.

Sa issa għad mhux magħruf jekk il-kotba hux se jerġgħu lura għand l-Ordni Franġiskana Minuri. Li hu żgur – kif stqarr Patri Grech innifsu – dan il-każ wera kemm uħud mill-Maltin saru aktar sensittivi u konxji tal-konservazzjoni tal-patrimonju storiku, reliġjuż u kulturali.

Fost oħrajn, it-tmexxija tal-Librerji Pubbliċi qalet li bħala entità responsabbli mil-Librerija Nazzjonali ta’ Malta, għandha d-dmir tassigura l-kollezzjoni u l-konservazzjoni tal-wirt dokumentarju ta’ Malta għall-ġenerazzjonijiet preżenti u futuri. Malta Libraries qalet li qed tinvestiga u tikkollabora ma’ entitajiet oħra biex tassigura li l-kotba u l-materjal f’dan il-każ jkunu irkuprati bl-aħjar mod u jsibu l-aktar dar xierqa għalihom.

Aħbarijiet Oħra
Settur Marittimu

Il-kumpanija Valletta Cruise Port li tmexxi t-terminal tal-passiġġieri tal-cruise-liners u faċilitajiet oħra fil-Port il-Kbir qed tieħu miżuri favur l-ambjent biex tikseb ċertifikazzjoni ta’ port ekoloġiku. Intervistat minn TVM, il-Kap Eżekuttiv…

Knisja Maltija

L-Arċisqof Charles J. Scicluna appella għar-rispett lejn id-dinjità tal-mara waqt quddiesa li fiha talab biex terġa’ tinfetaħ il-kawża għall-beatifikazzjoni ta’ Adelaide Cini, li qal l-eżempju ta’ ħajjitha u l-ħidma li…

Qorti

Il-Qorti Kostituzzjonali laqgħet ir-rikors tal-Ministri Edward Scicluna, Konrad Mizzi u Chris Cardona biex ma jixhdux f’kawża kostituzzjonali iżda fi żmien jumejn iridu jippreżentaw s-silta minn fejn ikkwotaw ir-rapport tal-inkjesta Egrant…

Budget

Il-Ministru għall-Finanzi, Edward Scicluna qal li l-Budget ippreżentat ilbieraħ u r-reazzjoni ġenerali għalih huma turija li l-Gvern hu konxju tal-isfidi, l-opportunitajiet u l-ħtiġijiet tan-nies. F’konferenza tal-aħbarijiet l-għada tal-Budget, il-Ministru Scicluna…

Aktar