Lokali
Il-kreattività, l-innovazzjoni u l-kultura fil-qofol ta’ proġetti ppremjati fil-Premju tal-President

Il-kreattività, l-innovazzjoni, il-kultura u l-ħeġġa għas-solidarjetà huma l-qofol ta’ proġetti ppremjati fil-Premju tal-President għall-Kreattività. Dan il-premju jsir kull sena bil-għan li jagħti għarfien u appoġġ lill-għaqdiet, speċjalment dawk immirati lejn il-ħtiġijiet soċjali u l-ġid tal-komunitajiet.

Kliem ta’ apprezzament minn Maria – waħda miż-żgħażagħ fi ħdan l-Assoċjazzjoni tad-Down Syndrome – għal dak kollu li tagħmel magħha l-għalliema tagħha – Sarah Spiteri. Is-Sinjura Spiteri spjegat li l-Assoċjazzjoni rebħet il-Premju tal-President għall-Kreattività, għall-proġett dwar kif il-mużika tiġi mgħallma bl-iktar mod bażiku – il-kuluri u l-forom.

”Il-metodu huwa sempliċi. Għandek kuluri u huma jdoqqu fuq il-keyboards jew fuq il-kitarri, u skont il-kulur li qed jaraw, idoqqu u jagħfsu l-key relattiva. Però s-sabiħ tiegħu huwa li jagħmlu l-mużika flimkien, u din hija xi ħaġa li sa ftit żmien ilu, mingħajr dan il-proġett ma kienx possibbli.”

Joanna Xerri, il-President tal-Assocjazzjoni Down Syndrome, qalet li premju ieħor li rebħu kien bil-proġett Radio Valo – inizjattiva li tgħin persuni b’diżabbiltajiet intellettwali jiżviluppaw ħiliet ta’ espressjoni u tinkoraġġihom iżommu ruħhom aġġornati, isemmgħu leħinhom u jinvolvu ruħhom bl-użu ta’ għodod xierqa għal komunikazzjoni effettiva. Radiovalo jagħti l-lok biex grupp ta’ żgħażagħ jesprimu ruħhom permezz tal-fotografija u filmati li jtellgħu fuq il-midja soċjali.

‘Il-proġett oriġina mill-Finlandja. Jiġifieri għandna partnership mal-Finlandja fejn huma li għandhom iktar esperjenza f’dawn l-affarijiet, ikomplu jiggwidawna, u ż-żgħażagħ jieħdu gost li jkomplu jimirħu b’dan il-proġett.”

Il-Premju tal-President għall-Kreattività premja 10 proġetti li bejniethom ħadu madwar €62,000. Il-Premju jingħata b’kollaborazzjoni bejn l-Uffiċċju tal-President u l-Kunsill tal-Arti li jamministra wkoll it-tqassim tal-fondi.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Għaddew 9 sigħat minn meta fetħu l-postijiet tal-votazzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali. Matul dan il-ħin kienu diversi li marru jivvutaw fosthom il-President George Vella, il-Prim Ministru Joseph Muscat u…

Temp

L-Uffiċċju Metereoloġiku fl-Ajruport Internazzjonali ta’ Malta qed iwissi dwar riħ qawwi. Ir-riħ mix-Xlokk Lvant ser ikun qawwi fuq l-inħawi fejn jaqbel tal-Gżejjer Maltin. Din it-twissija tibqa’ fis-seħħ sal-10pm u terġa tiġġedded…

Mużika

Malcolm Pisani nieda s-single ġdida bl-isem ‘RISE’, kanzunetta li hi ddedikata lill-Fondazzjoni Rise. B’din il-kanzunetta, Malcolm jixtieq iwassal messaġġ li jekk fil-ħajja tħossok imkisser u bla tama, m’għandekx taqta’ qalbek….

Qorti

Steven Jones ta’ 50 sena mir-Renju Unit tressaq il-Qorti akkużat li fit-23 ta’ Mejju għamel danni fuq il-proprjetà privata f’San Ġiljan waqt li kien fis-sakra. Huwa ammetta l-akkużi u ngħata…

Aktar