Unjoni Ewropea
Il-Kumitat tal-Parlament Ewropew jadotta rapport negozjat minn Alfred Sant

Il-kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji tal-Parlament Ewropew adotta rapport negozjat minn Alfred Sant dwar Prospectus ta’ Rkupru tal-UE li huwa parti mill-Pakkett ta’ Rkupru tas-Swieq Kapitali tal-Kummissjoni Ewropea.

Alfred Sant huwa r-rapporteur f’isem il-grupp tas-Soċjalisti u d-Demokratiċi dwar ir-rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda regolament dwar il-prospectus tal-Irkupru tal-UE u
aġġustamenti mmirati għall-intermedjarji finanzjarji biex jgħinu fl-irkupru mill-pandemija COVID-19.

Dan hu parti minn pakkett usa’ li jipproponi bidliet immirati għar-regoli tas-suq kapitali, li jinkoraġġixxu investimenti akbar fl-ekonomija, jippermettu l-kapitalizzazzjoni mill-ġdid tal-kumpaniji u li jżidu l-kapaċità tal-banek biex
jiffinanzjaw l-irkupru.

Alfred Sant introduċa referenza addizzjonali għall-impatt tal-Covid-19. Dan jiżgura li l-investituri jkunu nfurmati b’mod espliċitu dwar kwalunkwe fattur li jista’ jaffettwa l-livell ta’ riskju tal-investiment. Il-proposta tiegħu rċeviet appoġġ wiesa ’minn diversi gruppi politiċi.

L-ispiża għat-tfassil ta’ prospectus hija pjuttost skoraġġanti għall-issuers li jfittxu li jottjenu fondi ġodda. Peress li t-tensjoni finanzjarja qed tikber fil- kuntest tal-pandemija, kien kruċjali li jiġi żgurat għall-emittenti diġà elenkati li
l-prospett ma jkunx ostaklu.

Il-kumitat approva l-proposti avvanzati minn Alfred Sant. Ir-rapport tal-Prospett ta’ Rkupru tal-UE ġie adottat b’45 vot favur, 5 kontra u 7 astensjonijiet. Se tiġi vvutata fis-sessjoni plenarja tal-Parlament Ewropew f’Diċembru.