Saħħa
Il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali jwissi li d-dipressjoni ma titfejjaqx fi ftit minuti

Reklam minn setta reliġjuża li jistgħu jfejqu d-dipressjoni fi tliet minuti biss qajjem diskussjoni. Fl-isfond ta’ diversi kampanji biex jitqajjem għarfien dwar id-dipressjoni, dan ir-reklam weġġa’ lil bosta.

Dan wassal biex l-Uffiċċju tal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali joħroġ stqarrija li fiha qal li d-dipressjoni mhix marda li tista’ tikkuraha fi ftit minuti. Huwa ta parir biex wieħed jfittex pariri u servizzi mingħand entitajiet li huma reġistrati u rikonoxxuti fil-qasam tal-kura tas-saħħa mentali u mingħand professjonisti li huma liċenzjati u regolati biex joffru dawn is-servizzi. Servizzi minn entitajiet jew individwi li mhux liċenzjati jew regolati biex jagħmlu dan ix-xogħol jistgħu jkunu ta’ dannu aktar milli ta’ ġid għal persuni vulnerabbli speċjalment jekk is-servizzi jiġu ppreżentati bħala ‘kura ta’ malajr u b’xejn’.

Skont l-Organizzazjoni Dinjija tas-Saħħa hemm diversi forom ta’ dipressjoni iżda karaterristiċi komuni huma dwejjaq, li wieħed jitlef interess f’affarijiet li normalment kien iħobb, problemi bl-irqad, għejja, problemi biex wieħed jikkonċentra u bidla fl-aptit għall-ikel.

Id-dipressjoni tista’ tkun ukoll minħabba ċirkostanzi li wieħed ikun għaddej jew għadda minnhom bħal problemi soċjali, problemi tas-saħħa u problemi ta’ xogħol. Sfortunament minħabba li l-kundizzjoni ma tistax titkejjel b’mod li jidher, pereżempju permezz ta’ testijiet tad-demm jew kejl ieħor, jista’ jkun li l-persuna jew dawk ta’ madwarha ma jindunawx li qegħdin f’sitwazzjoni li tirrikjedi l-għajnuna. Oħrajn jindunaw li għandhom bżonn l-għajnuna u ma jafux fejn se jsibuha u għaldaqstant huma ħafna li jfittxu għajnuna permezz tal-internet u l-midja  soċjali. Waqt li xi informazzjoni tista’ tkun utli biex wieħed jagħmel l-ewwel passi neċessarji biex ifittex l-għajnuna mhux dak kollu li ssib fuq il-media soċjali huwa veru jew xjentifikament korrett.

Aħbarijiet Oħra
Unjoni Ewropea

L-Assemblea Parlamentari tal-Kunsill tal-Ewropa li tirrappreżenta 47 pajjiż, approvat rapport kritiku dwar is-saltna tad-dritt f’Malta li tħejja mill-Parlamentari Olandiż Pieter Ormtzigt. Ir-rapport ġie approvat bit-72 vot favur, 18-il vot kontra…

Propjetà

Il-membru tal-Bord tal-Ippjanar tal-Awtorità tal-Ippjanar, Matthew Pace, mhuwiex preżenti għal-laqgħa tal-lum li fiha qed tkun diskussa l-applikazzjoni għall-proġett Townsquare t’Tas-Sliema. Il-ġimgħa li għaddiet il-Qorti tal-Appell sabet li s-Sur Pace kellu…

Qorti

Raġel li twaqqaf mill-Pulizija meta kien wieqaf quddiem ħanut fi Triq Ħal Tarxien f’Raħal Ġdid fis-sigħat bikrin ta’ filgħodu, instab li kellu fuqu oġġetti li jintużaw għall-isgassar u s-serq, fosthom virga,…

Kisbiet

Iċ-Chairman tal-Public Broadcasting Services Limited, Cavaliere Dr Tonio Portughese ppreżenta d-DVDs tal-kunċert mill-Banda La Valette “La Sollevazione di Cristo” u l-intervista mal-Mro Joseph Sammut lill-President Jonathan Grima kif ukoll lis-Sindku…

Aktar