Lokali
Il-Kummissjoni Ewropea dwar il-programmi taċ-ċittadinanza u r-riskji tagħhom

Fis-sigħat li ġejjin l-Unjoni Ewropea mistennija tippubblika r-rapport dwar il-programmi ta’ ċittadinanza u r-residenza fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.

Fir-rapport, li jidher li kisbet kopja tiegħu l-aġenzija tal-aħbarijiet Reuters, il-Kummissjoni Ewropea se twissi lill-pajjiżi Ewropej li għandhom dawn l-iskemi bir-riskji li jġibu magħhom.

Fost l-oħrajn ir-Reuters tikkwota li r-rapport jgħid li dawn il-programmi jistgħu jgħinu lill-gruppi barranin ta’ kriminalità organizzata biex jinfiltraw fl-Unjoni Ewropea u jżidu r-riskju ta’ ħasil ta’ flus, korruzzjoni u evażjoni tat-taxxa.

Malta, Ċipru u l-Bulgarija huma l-uniċi pajjiżi mit-28 stati membri tal-UE li għandhom dawn il-programmi ta’ bejgħ taċ-ċittadinanza, filwaqt li 20 stat inkluż dawn it-tliet pajjiżi wkoll ibiegħu l-permess għar-residenza.

Ir-Reuters qed tirrapporta li mir-rapport joħroġ kif instabu nuqqasijiet fit-tliet pajjiżi meta jkunu qed jiċċekkjaw il-ġid li għandhom l-individwi li jixtru ċ-ċittadinanza, filwaqt li dawn il-pajjiżi ma jagħmluhiex faċli biex jidentifikaw min qed jixtri l-passaporti.

Anke min qed ibiegħ il-programmi ta’ residenza wkoll qed iġarrab l-istess riskji bħall-iskemi taċ-ċittadinanza.

Ir-rapport tal-Kummissjoni Ewropea jqanqal dubji fost l-oħrajn dwar il-programm Portugiż tant li kien ikkritikat minħabba li tingħata r-residenza lill-barranin li joqogħdu fil-pajjiż għal 7 ijiem fis-sena biss.

Dan filwaqt li r-rapport jgħid li l-awtoritajiet Portugiżi ftit li xejn jagħmlu skrutinju tal-pagamenti u d-dħul li għandhom l-individwi li japplikaw għal din l-iskema.

Fil-konklużjonijiet tar-rapport, il-Kummissjoni mistennija tgħid li se twaqqaf grupp t’esperti li se jirrakkomandaw x’miżuri għandhom jittieħdu sal-aħħar tas-sena biex jillimitaw ir-riskji li jġibu magħhom dawn l-iskemi.

Intant, fi stqarrija id-ditta Henley & Partners laqgħet il-pubblikazzjoni ta’ dan ir-rapport, iżda qalet li l-Kummissjoni Ewropea kienet żgwidata u ma fehmietx sew kif topera din l-industrija, b’mod speċjali l-iskrutinju li jsir f’dan ir-rigward.

Henley & Partner esprimiet tħassib dwar in-nuqqas ta’ integrazzjoni bejn id-dipartimenti varji tal-UE u n-nuqqas ta’ involviment tal-Investment Migration Council (li hija l-assoċjazzjoni rikonoxxuta f’din l-industrija) u d-ditti li joperaw f’dan is-suq fosthom Henley & Partners infushom.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar