Unjoni Ewropea
Il-Kummissjoni Ewropea tagħlaq erba’ proċeduri kontra Malta

Il-Kummissjoni Ewropea għalqet erba’ proċeduri li kellha kontra Malta dwar direttivi u liġijiet Ewropej li ma kinux għadhom bdew japplikaw kif suppost f’Malta.

L-erba’ proċeduri li ngħalqu mingħajr ħtieġa ta’ azzjonijiet oħra kontra Malta, jolqtu fost oħrajn it-traspożizzjoni tad-direttiva dwar il-ħasil tal-flus u l-iffinanzjar tat-terroriżmu. Il-Kummissjoni qalet li l-miżuri li ttieħdu mill-Gvern Malti jissodisfaw l-obbligi tad-direttivi u għalhekk il-każ kontra Malta ngħalaq.

Il-proċeduri l-oħra kontra Malta li ngħalqu wara li l-Gvern issodisfa t-talbiet tal-Kummissjoni jikkonċernaw il-proċeduri komuni Ewropej dwar l-għoti u l-irtrar tal-protezzjoni internazzjonali, dwar it-trade mark, wara emendi fil-liġi Maltija u oħra dwar is-servizzi tal-komunikazzjoni.

Il-Ministru tal-Affarijiet Ewropej, Edward Zammit Lewis, qal li l-għeluq ta’ dawn il-proċeduri kontra Malta, jikkonfermaw l-impenn tal-Gvern li jimplimenta b’mod sħiħ il-liġijiet Ewropej billi jagħmel ir-riformi fejn meħtieġ.

Aħbarijiet Oħra
Budget

Id-Direttur Ġenerali tal-Assoċjazzjoni ta’ Min Iħaddem, Joe Farrugia qal li l-baġit juri li hemm xejriet makro ekonomiċi pożittivi ħafna. Qal li l-baġit kien wieħed bla skossi b’enfasi fuq is-sostenabbilità. Qal…

Budget

Il-Kap Eżekuttiv għall-Kamra tal-Kummerċ Għawdxija, Daniel Borg, qal li l-Kamra tilqa’ t-tkomplija tal-Gozo Employment Scheme, il-Film Fund u l-ħolqien tal-Awtorità Reġjonali għal Għawdex, għalkemm qal li wieħed għandu jaħseb ukoll…

Budget

Is-Segretarju Ġenerali tal-GWU, Josef Bugeja qal li l-baġit kien wieħed bilgħaqal. Qal li l-GWU sodisfatta li l-Gvern daħħal diversi tal-GWU fil-baġit. Ara l-kumment ta’ Josef Bugeja:

Budget

B’reazzjoni għall-baġit il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista qal li l-baġit ma ppreżenta l-ebda pjan kif se jlaħħaq mat-traffiku u ż-żieda fil-karozzi, u lanqas kif se jtaffi t-tniġġis. Fost oħrajn, qal…

Aktar