Sajd
Il-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran se tipproteġi lis-sajjieda Maltin

Il-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran qablet li tintervjeni biex tipproteġi s-sajjieda Maltin li jispiċċaw maqbuda f’argumenti ma’ sajjieda oħra barranin dwar it-territorju tas-sajd. Dan wara qbil unanimu fl-aħħar laqgħa tal-Kummissjoni.

Bis-saħħa ta’ qbil li ntlaħaq fil-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran, is-sajjieda Maltin se jkunu jistgħu jistadu b’aktar serħan il-moħħ. Dan għaliex il-Kummissjoni qablet li tkun intermedjarju meta nqalgħu inċidenti bejn sajjieda Maltin u dawk barranin fosthom fuq is-sajd għal-lampuki.

Dan wara l-aħħar xhur kien hemm rapporti dwar argumenti bejn sajjieda Maltin u Tuneżini waqt li jkunu qed jistadu fuq l-kannizzati għal-lampuki.

L-Uffiċjal fid-Dipartiment tas-Sajd u l-Akwakultura Gilbert Balzan qal lil TVM li l-Kummissjoni se tieħu azzjoni diretta f’kazijiet fejn sajjieda barranin jinqabdu jistad b’mod illegali fuq il-kanizzati rreġistrata fit-territorju Malti.

“Is-sajjieda Maltin ħa jirrapportaw u aħna għandna l-moniteraġġ għaddej fuq is-sajjieda tagħna. Aħna nwasslu r-rapport lill-GFCM u imbagħad il-GFCM tieħu action fuq il-pajjiż partikolari li jrid jirrapporta għalfejn din l-illegalità min-naħa tagħhom.”

Mistoqsi jekk dan il-qbil mhux se jaffetwa l-mod kif jistadu s-sajjieda Maltin, is-Sur Balzan qal li Malta ilha żmien konformi mas-sistema Ewropea.

“Mhu se jkun hemm l-ebda differenza minn dak li kien qed jirreġistra qabel. Li se jkun hemm hu li, l-obbligi li aħna konna qed insegwu qabel, li sajjied ta’ pajjiżi oħrajn iridu jirregoliżaw ruħhom.”

Mario Carabott, sajjied veteran qal lil TVM li it-tilwim bejn sajjieda Maltin u barranin bejn sema u ilma ilu għaddejja s-snin. “Sa 15 anke 20 sena ilu kienu jsiru, minn dejjem kienu jsiru. Tant kien hemm ħut li l-Għawdxin kienu jibqgħu jmorru għax jgħidu jekk nilħqu qabilhom se naqbdu imma jekk jizertaw li t-Tuneżini jaslu qabilhom jkunu maru ‘ċ’ u ‘ċ’ reġgħu ġew lura.”

Is-Sur Carabott spjega kif is-sajjieda Tuneżin għandhom opri tal-baħar ħafna akbar minn tal-Maltin inkluż bastimenti tal-ħadid. Qal li għalhekk is-sajjieda Maltin jispiċċaw jibżgħu mit-Tunezini, speċjalment is-sajjieda Għawdxin li jitfgħu ċ-ċimi tagħhom f’din iż-żona fejn jistadu wkoll is-sajjieda Tuneżini.

Aħbarijiet Oħra

Id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili għandu vettura ġdida biex tagħmilha iktar possibbli biex jiġu salvati nies jekk jinqala’ xi inċident f’bini għoli. Il-vettura nxtrat mill-Awtorità tal-Ippjanar hekk kif fl-aħħar snin żdiedu l-binjiet…

Mart il-President ta’ Malta, is-sinjura Miriam Vella qalet li tifhem eżatt il-bżonn ta’ iktar għarfien fuq il-kanċer tas-sider għax tilfet lill-ommha b’dan il-kanċer. Is-sinjura Vella din is-sena hija l-Patruna tal-kampanja…

Il-Kummissjoni Elettorali tal-Partit Nazzjonalista fi stqarrija qalet li llum għamlet il-verifiki kollha u ġie konkluż li n-numru ta’ tesserati eleġibbli biex jivvutaw fl-elezzjoni għall-ħatra ta’ Kap tal-Partit Nazzjonalista huwa 21,499….

Uffiċjali mill-Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà fuq il-post tax-xogħol, l-OHSA qegħdin jiċċertifikaw li kull skola f’Malta u Għawdex hija konformi mar-regolamenti li tfasslu mill-awtoritajiet tas-saħħa. F’kummenti ma’ Television Malta, is-Segretarju Permanenti…

Aktar