Qorti
Il-kunjatu kisirlu idu meta sabu jsawwat lil bintu – il-Qorti tilliberah

Raġel li ddefenda lil bintu meta sabha mal-art tokrob bl-uġigħ ma nstabx ħati li weġġa’ gravi lir-raġel li kien taha daqqa ta’ njama u tefagħha fil-periklu tal-mewt.

Salvatore Pace kien akkużat li weġġa’ gravi lil Christopher Cachia, b’dan tal-aħħar li kien sofra ksur fil-ġenb ta’ idu. Pace kien il-kunjatu ta’ Cachia, u meta seħħ il-każ Cachia u martu kienu qed jisseparaw.

Il-Qorti semgħet kif fit-28 ta’ Marzu 2018 iben Cachia kien fid-dar ta’ nannuh, ċioe Salvatore Pace, u Cachia mar għalih biex jiġbru. It-tifel iżda ma riedx imur ma’ missieru. Dak il-ħin fid-dar kien hemm ukoll oħt l-eks mara ta’ Cachia, jiġifieri z-zija tat-tifel, li qalet lil Cachia li t-tifel ma riedx imur miegħu dakinhar.

Enrica Pace xehdet li meta daret biex terġa’ tidħol ġewwa, Cachia qabad injama u taha daqqa f’ġenbha, u hi spiċċat mal-art tgħajjat bl-uġigħ.

Kien hawn li ħareġ missierha, li mar jiġbed lil Cachia biex ma jkomplix jagħtiha, u Cachia tah daqqtejn f’wiċċu. Dak il-ħin iż-żewġt irġiel spiċċaw mal-art, b’Pace jgħid li Cachia seta’ kiser idejh dak il-ħin.

Min-naħa l-oħra, Enrica Pace intlaqtet fil-milsa u kienet f’qagħda serja, tant li għamlet jumejn fl-ITU.

Il-Qorti, ippreseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimech, qalet li Pace kien ġie provokat, u li f’dak il-mument kien qed jipprova jiddefendi lilu nnifsu u lil bintu. Huwa kien għalhekk illiberat mill-akkużi.

Sadanittant, fil-konfront ta’ Cachia nfetħu proċeduri separati.

Aħbarijiet Oħra
Budget

B’reazzjoni għad-diskors tal-Prim Ministru fil-Parlament, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia qal li Joseph Muscat ma’ wieġeb xejn fuq is-sitwazzjoni tal-għalliema, tal-middle class, tal-popolazzjoni tiżdied, fuq il-problemi tal-banek u fis-settur tal-gaming. Fuq…

Ambjent

Il-Ministru għall-Ambjent, Jose Herrera, waqt li rtira l-emenda oriġinali tal-Gvern għall-mozzjoni tal-Oppożizzjoni, ressaq emenda ġdida li permezz tagħha l-Parlament Malti iddikjara emerġenza fil-klima, bil-Kumitat Parlamentari tal-Ambjent u Ippjanar tal-Iżvilpp jinbidel…

Budget

Il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li l-Gvern xtara Villa G’Mangia fejn kienet tgħix ir-Reġina biex fiha isir proġett turistiku. Waqt li wieġeb għall-kritika tal-Kap tal-Oppożizzjoni għall-baġit, Dr Muscat żvela li…

Immigrazzjoni

Il-President Emeritu, Marie Louise Coleiro Preca, qalet li s-soċjetà Maltija għandha tagħmel dak kollu possibbli biex toħnoq id-diskors ta’ mibegħda. Hija kienet qed titkellem fid-dawl ta’ rapport minn The Times…

Aktar