Ippjanar u bini
Il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq joġġezzjona għal dar tal-anzjani f’ODZ

Il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq qed joġġezzjoni għal applikazzjoni mill-privat biex tinbena dar tal-azjani fuq tliet sulari f’żona barra l-iżvilupp.  Id-dar tal-anzjani fi Triq San Ġwann mistenni jkollha parkeġġ taħt l-art u tliet sulari, b’total ta’ 129 kamra, kif ukoll servizzi anċillari.

Fi stqarrija l-Kunsill iċċara li huwa jilqa’ kull interess biex tiġi żviluppata dar tal-anzjani għal dawk ‘ta’ wara l-mina’, kif huma magħrufa r-residenti ta’ dawn l-inħawi. Qal iżda li jemmen li s-sit preferibbilment għandu jkun fiż-Żona Urbana u viċin il-komunità. Qal li tul is-snin diġà għamel analiżi ta’ siti alternattivi u anki wasal biex identifika sit partikulari fiż-Żurrieq li huwa addattat jinsab f’żona ta’ żvilupp.

Żied li wara analiżi li għamel tal-applikazzjoni PA 2813/20 kif imressqa quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar, il-Kunsill Lokali, b’mod unanimu, qabel li joġġezzjona għal din l-applikazzjoni. Intqal li l-proposta ta’ żvilupp ta’ diversi blokok enormi fuq sit li huwa ’l barra sew mill-iskema tal-iżvilupp, u li jinsab fuq wara ta’ supermarket, mhuwiex il-post adatt għal dan it-tip ta’ żvilupp, anki għax huwa ’l bogħod mill-komunità residenzjali.

Il-Kunsill sostna li għalkemm il-bżonn ta’ dar għall-anzjani f’dawn l-inħawi huwa wieħed kbir u urġenti, dan ma jiġġustifikax li jintuża sit li fil-Pjan Lokali għal-lokalità hu mmarkat bħala Żona Rurali u b’użu speċifiku għall-agrikoltura. Qal li din iż-żona għandha tibqa’ intatta, u tkompli sservi ta’ buffer bejn l-irħula u l-ibliet tal-madwar.