Ippjanar u bini
Il-Kunsill ta’ Ħal Kirkop ukoll joġġezzjona għall-bini ta’ dar tal-anzjani f’ODZ

Wara l-oġġezzjonijiet mill-Kunsilli Lokali taż-Żurrieq u ta’ Ħal Safi, il-Kunsill ta’ Ħal Kirkop ukoll ħabbar li qed joġġezzjona għall-applikazzjoni biex tinbena dar tal-anzjani f’ODZ.

L-applikazzjoni għal dar b’129 kamra saret mill-privat fuq sit magħruf bħala L-Għadir, fi Triq San Ġwann.

Minbarra l-oġġezzjoni għall-fatt li l-post huwa maħsub biex jintuża biss għal skop agrikolu, il-Kunsill fakkar li fl-istess triq hemm ukoll żewġ skejjel reġjonali u supermarket ewlieni, u qal li dan se jkollu impatt negattiv fuq is-sigurtà, l-infrastruttura u t-traffiku.

Filwaqt li tenna l-bżonn għal dar tal-anzjani, il-Kunsill ta’ Ħal Kirkop qal li din m’għandhiex issir bi ħsara għall-ambjent u r-residenti, u sostna li għalhekk qed joġġezzjona b’mod unanimu għall-proġett.

Il-Kunsill ta’ Ħal Kirkop appella wkoll lill-Kusilli tal-Imqabba u l-Qrendi biex jappoġġjaw lit-tliet kunsilli lokali li diġà oġġezzjonaw għall-proġett.

Ara wkoll:

Il-Kunsill Lokali taż-Żurrieq joġġezzjona għal dar tal-anzjani f’ODZ

Il-Kunsill Lokali ta’ Ħal Safi ma jaqbilx li tinbena dar tal-anzjani fiż-żona magħrufa bħala l-Għadir