Kunsilli Lokali
Il-Kunsilli Lokali issa obbligati li jkollhom servizz ta’ contract manager

Il-Kunsill Lokali qed jiġu obbligati mill-Gvern jingaġġaw contract manager li jkollu l-irwol jissorvelja l-kuntratti li jkollu l-kunsill biex jassigura li x-xogħol jew is-servizzi jsiru skont kif imniżżel fil-kuntratt.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali, Silvio Parnis, qal li stħarriġ li sar wera li l-maġġoranza tal-kunsilli m’għandhomx servizz ta’ contract manager. Is-Sur Parnis qal li l-contract manager għandu jissorvelja wkoll ix-xogħlijiet li jkunu qegħdin isiru u jagħti pariri lill-Kunsill Lokali dwar kwistjonijiet tekniċi relatati mal-kuntratt.

Is-Segretarju Parlamentari wera l-fehma li bix-xogħlijiet ta’ kuntratti jiġu ċertifikati minn contract manager, il-Kunsilli Lokali se jassiguraw li jieħdu l-valur għall-flus li jkunu ħallsu u l-qagħda tal-lokalitajiet tkun aħjar fosthom fl-indafa.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Il-ġrajjiet imfakkra mill-knisja f’dawn il-jiem huma rappreżentati matul is-sena kollha fil-knejjes u l-kappelli, fl-hekk imsejħa Via Sagra, permezz ta’ xbihat li jirrappreżentaw 14-il mument differenti mill-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’…

COVID-19

Mart il-Prim Ministru, Lydia Abela, qalet li bħala omm qed tuża dan iż-żmien fid-dar biex iktar minn qatt qabel tibni r-relazzjoni ma’ bintha Giorgia. F’messaġġ imxandar fuq il-midja soċjali, Dr…

COVID-19

S’issa hu magħruf li minn tal-anqas żewġ Maltin li jgħixu barra l-pajjiż mietu kawża tal-Coronavirus.  John Grima, artist ta’ 88 sena, miet fil-Kanada fejn emigra f’żgħożitu. It-tieni Maltija li mietet…

COVID-19

Erbat ijiem qabel il-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, Byron Camilleri, qal li l-Korp tal-Pulizija huwa mgħammar biżżejjed biex iħarrek lill-kaċċaturi li jinstabu li qegħdin jiksru l-liġi. Mill-banda…

Aktar