Reliġjon
Il-kwadru tal-Madonna ta’ Pinu se jdur il-parroċċi Għawdxin biex ikun qrib in-nies

F’okkażjoni rari ħafna, għall-ġimagħtejn li ġejjin il-kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu se jkun nieqes mis-Santwarju fil-limiti tal-Għarb. F’dan il-perjodu, din ix-xbieha se tittieħed fil-lokalitajiet kollha Għawdxin. Illejla l-kwadru jinsab ix-Xagħra.

Għeluq l-400 sena tal-kwadru tal-Madonna Ta’ Pinu, xogħol il-pittur Bartolomeo Amadeo Perugino, qed jitfakkar mid-Djoċesi ta’ Għawdex b’Sena Marjana li tintemm lejlet il-festa ta’ Santa Marija. F’waħda mill-inizjattivi għal din is-sena, fil-ħmistax-il ġurnata li ġejjin dan il-kwadru se jittieħed għal ġurnata fil-knejjes parrokkjali kollha ta’ Għawdex, b’waqfa wkoll fl-Isptar Ġenerali. Il-ħsieb wara dan hu biex f’kull komunita’ parrokkjali tħoss lill-Madonna qrib tagħha.

Kienu ftit l-okkażjonijiet meta l-kwadru ħareġ mis-Santwarju Ta’ Pinu. Darbtejn ittieħed ir-Rabat, Għawdex: f’Ġunju 1949 f’għeluq ta’ Kungress Marjan f’Għawdex u f’Novembru 1950 fl-okkażjoni tal-festi speċjali meta l-Papa Piju XII pproklama d-Domma tal-Assunta. F’April 2010, il-kwadru nġieb Malta għaż-żjara tal-Papa Benedittu XVI li kien poġġa quddiemu Warda tad-Deheb u kien ħeġġeġ lill-insara jitolbu quddiem din ix-xbieha u jsejħulha Sultana tal-Familja. Storika wkoll kienet iż-żjara tal-Papa Ġwanni Pawlu II fis-Santwarju, f’Mejju tal-1990.

L-Isqof ta’ Għawdex Mario Grech fisser is-Sena Marjana bħala mod biex it-tifkira ta’ dan l-anniversarju tal-kwadru tkun mod kif tgħin lill-insara jġeddu il-qima tagħhom lejn il-Madonna taħt it-titlu Ta’ Pinu u jagħmlu tagħhom it-tagħlimiet attwali tal-ġrajja tal-1883 li kellha l-oriġini tagħha minn dan il-kwadru.

Fit-22 ta’ Ġunju ta’ dik is-sena, Karmni Grima kienet qed tirritorna d-dar mill-għelieqi tal-familja meta semgħet minn kappella leħen isejħilha. Fl-istess żmien u għal sitt darbiet, il-Madonna ta’ Pinu kienet kellmet lil Franġisk Portelli. Wara dawn il-ġrajjiet, id-devozzjoni lejn il-Madonna Ta’ Pinu baqgħet tikber, b’għadd ta’ pellegrini jżuru l-kappella li maż-żmien wasslet biex inbena Santwarju akbar li nkorpora fih il-kappella oriġinali.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Tfajla ta’ 19-il sena mid-Danimarka spiċċat misruqa lbieraħ fil-23:30, fil-Gżira. Is-serqa seħħet fi Triq ir-Rebħa, fil-Gżira meta raġel allegatament heddidha b’oġġett jaqta u bil-ponta waqt li kienet qed tpejjep barra…

Kronaka

Matul il-lejl żewġ karozzi ħadu n-nar f’żewġ lokalitajiet differenti. Għall-ħabta tas-siegħa ta’ dalgħodu, il-pulizija kienet infurmata li fi Triq in-Naħal f’ Ħal Qormi vettura tat-tip Toyota Vitz ħadet in-nar. Dwar…

Lokali

Wara laqgħa li kellhom illejla s-sidien tal-pompi tal-petrol msieħba fil-GRTU, ftehmu li minn għada mhux se jħallu s-servizz tal-fuel bl-automatic. Dan ifisser li s-sevizz mill-pompi se jkun sas-sitta ta’ filgħaxija,…

Aktar