Immigrazzjoni
Il-Malti razzist?

Minn ġenerazzjoni għall-oħra, l-intimidazzjoni razzjali bħal donnha baqgħet magħna. Fil-fatt, sal-ġurnata tal-lum, mhux l-ewwel darba li tisma’ xi immigrant jew kwalunkwe barrani ieħor joħodha qatta’ bla ħabel kontra dawk l-individwi Maltin li jħossu li qed jiġi intimidat minnhom.

Madanakollu, mhux kull min m’għandux grazzja mal-barranin huwa razzist.

Skont id-direttur tal-Fondazzjoni għall-Kenn u Sapport lill-Immigranti, Ahmed Bugre, il-Malti m’huwiex razzist, għajr għal xi wħud.

Id-direttur żied jgħid li jifhem il-għaliex uħud ma jħossuhomx komdi bil-barranin fostna.

Biss, żied jgħid li jekk irridu nimxu ‘l quddiem irridu niġbdu ħabel wieħed. Spjega, li huwa importanti li bil-mod il-mod nibdew nifhmu aktar l-kultura tal-barranin u li dawn, min-naħa l-oħra, jadattaw għal dik Maltija.

Id-direttur tal-fondazzjoni saħaq li hemm bżonn li naqdfu ħafna aktar sabiex il-komunitajiet barranin jintegraw kif inhu mistenni fis-soċjetà tagħna.

Ibda biex, skont id-direttur, il-fatt li l-politika ta’ pajjiżna mfassla b’tali mod li dak li jkun ġie fostna għal ftit żmien sakemm ġietu x-xoqqa f’moxtha biex jintbagħat lil hinn minn xtutna, ma jgħinx sabiex il-barranin jitfgħu l-ankri fil-gżejjer Maltin kif suppost. B’hekk, ma jintegrawx kif ġieb u laħaq.

Aħbarijiet Oħra
Radju

Mario Laus, l-iżgħar minn sitt aħwa, twieled San Ġiljan. Ħadem ta’ elektrixin, imbagħad, għal kważi erbgħin sena, bħala fizzjal id-dwana. Illum, Mario Laus ilu jagħmel ix-xogħol ta’ DJ għal dawn…

Saħħa

Bosta minna, ta’ tfal żgħar li konna, meta kien imissna nieħdu xi tilqima, żgur li ma konniex nieħdu gost. Il-labbra kienet twerwirna lkoll, ngħiduha kif inhi. U, magħna, il-ġenituri tagħna…

Teknoloġija

Minn sena għall-oħra, it-teknoloġija mxiet ‘il quddiem ġmielu u fost il-bosta benefiċċji li ġabet magħha hemm dak tax-xiri onlajn. Fi ftit kliem, meta għandna bżonn nixtru xi ħaġa, jekk hux…

Teknoloġija

Kemm il-darba mort s’għand xi ħadd, lanqas tilħaq tirfes l-għatba tal-bieb ta’ barra, u tistaqsih għall-password tal-Wi-Fi? U, lil dak li jkun, forsi bla ma trid, iġġibu dahru mal-ħajt għax…

Aktar