Il-Maltin fil-Greċja għad għandhom lil Malta għal qalbhom

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni.

Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti tal-komunità Maltija f’Ateni li qal jagħmlu ġieħ lill-identità ta’ Malta, fost oħrajn billi żammew ħajja tradizzjonijiet Maltin u jgħadduhom minn ġenerazzjoni għall-oħra.

Spiros Gauci huwa l-konslu Malti għal Korfu. Hu Malti tal-ħames ġenerazzjoni. Jitħaddet bl-Ingliż, it-Taljan, il-Grieg u jlissen anki xi kelmtejn bil-Malti. Minkejja li l-antenati tiegħu bbażaw ruħhom f’Korfu fil-bidu tas-seklu dsatax, jgħid li l-identità Maltija għadha preżenti fil-gżira.

”We are trying to search our roots, we always have a nostalgia about the land of our ancestors, and we are trying to have a connection with Malta and the Maltese authorities there.”

“Fil-Greċja hawn madwar 3,500 Malti u Maltija, jew inkella ċittadini Maltin li għandhom xi għeruq jew konnessjonijiet ma’ Malta, b’mod partikolari numru mdaqqas, madwar tliet elef, jinsabu f’Korfu.”

L-ambaxxatur ta’ Malta għall-Greċja, Joseph Cuschieri, qal li l-preżenza tal-Maltin hi mifruxa minn Heraklion għal Piraeus li huwa port kruċjali għall-industrija marittima. Qal li fil-kapitali, Ateni, hemm madwar mitt ċittadin Malti.

“Il-Maltin ħallew il-marka tagħhom, mhux biss f’Korfu billi bnew il-palazz tal-gvernatur, li mhux biss inbena mill-Maltin imma anki mill-ġebla importata minn Maltija, imma anki ħafna Maltin kienu strumentali biex bnew il-bini tal-parlament f’Ateni.”

Marise Samara segwiet karriera ta’ bankiera fil-Greċja. Minkejja li ilha iżjed minn nofs seklu nieqsa minn Malta, tgħid li tħossha qrib tal-Maltin tant li tikkunsidra lilha nnifisha bħala Maltija.

”My father used to write me letters, he used to inform me on everything, and I always kept in touch with Malta, now of course it’s easy because of the digital system.”

Lina Calleja ilha snin li telqet minn Malta u hi kburja li wliedha ħadu interess f’Malta.

”U żgur, noħodhom Malta għax iħobbuha ħafna u l-kbira titkellem ftit words,, furketta u sikkina…”

Il-President George Vella qal li Malta u l-Greċja qed jiċċelebraw it-tlieta u l-ħamsin sena mindu bdew relazzjonijiet diplomatiċi u wera apprezzament li l-Maltin li jgħixu hawn urewh kemm għad għandhom lil Malta għal qalbhom.

”Min ilu hawn 40 sena min ilu hawn 50 sena, min qatt ma ġie Malta għax ovvjament il-komunità speċjalment f’Korfu jmorru lura għall-1819, iltqajt ma’ ħafna nies interessati li għamlu x-xogħol u l-karriera tagħhom, u tieħu gost li tara li hemm rispett lejn dak li tirrappreżenta Malta illum…”

Il-President kien il-Greċja għal-laqgħa tal-Arraiolos li tlaqqa’ flimkien il-Presidenti f’pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li għandhomx irwol eżekuttiv.

Aħbarijiet Oħra
Politika

F’rapport li ppubblika f’Lulju li għadda wara talba mid-Deputat Godfrey Farrugia, il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, Dr George Hyzler ddeskriva li l-prattika li l-membri parlamentari jkunu impjegati jew konsulenti tal-Gvern bhala…

Sajd

Il-Kummissjoni Ġenerali tas-Sajd għall-Mediterran qablet li tintervjeni biex tipproteġi s-sajjieda Maltin li jispiċċaw maqbuda f’argumenti ma’ sajjieda oħra barranin dwar it-territorju tas-sajd. Dan wara qbil unanimu fl-aħħar laqgħa tal-Kummissjoni. Bis-saħħa…

Kultura

50 produzzjoni artistiċi u kulturali se jkunu għad-diżpożizzjoni tal-iskejjel mill-kindergarten sas-sekondarja fil-programm tal-Culture Pass 2019-2020. Din is-sena b’dawn il-produzzjonijiet mistennija jintlaħqu 30,000 student fl-iskejjel tal-Gvern, Knisja u indipendenti. Waqt it-tnedija…

Aktar