Lokali
Il-Maltin jerħulha lejn Għawdex – mijiet isegwu t-tiġrijiet taż-żwiemel

Waqt li Għawdex f’dawn il-jiem jinsab imballat bil-viżitaturi l-aktar minn Malta, il-festa ta’ Santa Marija hija mmarkata b’bosta attivitajiet uħud b’laqta tradizzjonali u oħrajn ta’ xeħta kulturali fosthom iċ-Ċittadella Art Festival. Waħda mill-eqdem tradizzjoni hija t-tiġrijiet tal-bhejjem fir-Rabat li minkejja kontroversja dwarhom għax isiru fl-eqqel tax-xemx, għadhom jattiraw bosta dilletanti saħansitra sidien taż-żwiemel minn Malta.

B’diżappunt għal difensuri tal-annimali, fir-Rabat Għawdex, fl-eqqel tax-xemx ta’ waranofsinhar, reġgħu saru t-tiġrijiet taż-żwiemel bejn it-tlieta u s-sitta ta’ filgħaxija għax wara kollox m’humiex marbuta bir-regolamenti li ħarġu xahar ilu għaż-żwiemel tal-karozzini biex ma jagħmlux vjaġġi fl-eqqel tax-xemx.

Is-sejħiet tal-Kummissarju għat-Trattament Xieraq tal-Annimali, il-Maġistrat Dennis Montebello, biex dawn it-tiġrijiet jieqfu darba għal dejjem ġew injorati.

Dawn it-tiġrijiet taż-żwiemel tradizzjonali f’jum Santa Marija ilhom isiru għal diversi snin. Fl-aħħar jiem iżda nqalgħet kontroversja dwar jekk dawn it-tiġrijiet għandhomx isiru waranofsinhar jew le

L-attivisti favur l-annimali jqisu dawn it-tiġrijiet bħala moħqrija għall-annimal kemm minħabba s-sħana kif ukoll għax isiru fit-triq li mhix maħsuba għall-ġiri taż-żwiemel.

Sakemm bdew it-tiġrijiet u bejn tiġrija u oħra, is-sidien taż-żwiemel dehru l-ħin kollu ituhom l-ilma biex jiffriskawhom waqt li żammewhom kemm setgħu għad-dell. Is-sidien, ħafna minnhom telgħu minn Malta huma akkaniti għal din it-tradizzjoni.

Sid ta’ żiemel qal “għalkemm hemm min jgħid li moħqrija, mhux moħqrija. Dan meta nieħdu ħsiebu sena kollha għala taqta din it-tiġrija tradizzjonali li ilha ssir s-snin”.

Is-Soċjetà Filarmonika Leone, li torganiżża dawn it-tiġrijiet tiddefendi din it-tradizzjoni bil-President l-Avukat Michael Caruana ma jara xejn ħażin fiha. “Tiġrija tieħu minuta u għoxrin sekonda massimu. Daqshekk idumu esposti għax-xemx. U għalhekk ma tistax wieħed jirrelata l-kwistjoni tal-karozzini mal-kwistjoni tat-tiġrijiet li ilhom isiru mill-1400.”

Wara xi inċident fl-imgħoddi dis-sena ttieħdu l-prekawzzjonijiet għal aktar sigurtà waqt it-tiġrijiet.

“Il-mod kif ġiet strutturata l-korsa għandek protezzjoni għan-nies u min-naħa l-oħra użajna dawn il-pannelli apposta biex anke jekk żiemel jaħbat ġo fihom ma jweġġax għax hija flexible u jimmolla fuqha” qal- Dr Caruana.

Fl-istess triq fil-ġonna ta’ Villa Rundle intant saret il-wirja tradizzjonali tal-biedja u s-snajja’ b’rabta mal-festa ta’ Santa Marija u tmur lura għall-1855. Fil-wirja kien hemm mijiet ta’ esebiti : minn għodda antika artiġjanali , sa prodotti li jvarjaw minn żrieragħ, pjanti, frott u ħxejjex; għal prodotti oħra pproċessati bħal għasel, ġobon, inbid, u ikel.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar