Unjoni Ewropea
Il-Maltin l-iktar imħassba bl-immigrazzjoni u t-tibdil fil-klima

Stħarriġ tal-Parlament Ewropew wera sentiment qawwi fost iż-żgħażagħ Ewropej għall-parteċipazzjoni tagħhom għall-proġett Ewropew permezz tal-vot tagħhom fl-elezzjoni ta’ Mejju li għadda.

L-istħarriġ tal-Ewrobarometru wera, fost oħrajn, li l-iktar kwistjonijiet li huma ta’ tħassib għall-Maltin huma l-immigrazzjoni u t-tibdil fil-klima.

L-istħarriġ tal-Ewrobarometru, ikkummissjonat mill-Parlament Ewropew, wera li ż-żgħażagħ taħt il-25 sena li ħarġu jivvutaw kienu fost il-fatturi ewlenin li wassal biex fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew ta’ Mejju li għadda vvutaw rekord ta’ 50.6% votant fl-istati membri fl-Unjoni Ewropea. Din hi l-ogħla rata’ ta’ votazzjoni sa mill-elezzjonijiet Ewropej tal-1994.

Mill-istħarriġ joħroġ li żdiedu wkoll il-votanti fl-età ta’ bejn 25 u 39 sena. Imqabbel mal-elezzjonijiet Ewropej tal-2014, il-votazzjoni żdiedet fi 19-il stat membru u naqset bi ftit fi 8 stat membri, inkluż Malta, għax ivvutaw 2.1% inqas mill-elezzjoni ta’ qabel.

L-istħarriġ, li sar f’Ġunju, juri li t-temi tat-tkabbir ekonomiku (44%) u t-tibdil fil-klima (37%) kienu l-iktar żewġ suġġetti li ħeġġew lin-nies biex joħorġu jivvutaw fl-elezzjonijiet Ewropej. Fost il-votanti Maltin, l-iktar kwistjonijiet ta’ tħassib kienu l-immigrazzjoni u t-tibdil fil-klima.

Filwaqt li l-għadd ta’ ċittadini Ewropej li jemmnu li l-vuċi tagħhom tinstema’ fl-istituzzjonijiet Ewropej żdiedet għal 56%, l-appoġġ għall-Unjoni Ewropea baqa’ fl-ogħla livelli qatt irreġistrati, b’59% tan-nies iħossu li s-sħubija ta’ pajjiżhom fl-Unjoni Ewropea hi xi ħaġa tajba.

L-istħarriġ juri li Brexit kellu effett fuq il-votanti Ewropej, b’22% tal-votanti jħossu li l-kwistjoni influwenzat id-deċiżjoni tagħhom biex jivvutaw.

Aħbarijiet Oħra
Reliġjon

Il-ġrajjiet imfakkra mill-knisja f’dawn il-jiem huma rappreżentati matul is-sena kollha fil-knejjes u l-kappelli, fl-hekk imsejħa Via Sagra, permezz ta’ xbihat li jirrappreżentaw 14-il mument differenti mill-passjoni, il-mewt u l-qawmien ta’…

COVID-19

Mart il-Prim Ministru, Lydia Abela, qalet li bħala omm qed tuża dan iż-żmien fid-dar biex iktar minn qatt qabel tibni r-relazzjoni ma’ bintha Giorgia. F’messaġġ imxandar fuq il-midja soċjali, Dr…

COVID-19

S’issa hu magħruf li minn tal-anqas żewġ Maltin li jgħixu barra l-pajjiż mietu kawża tal-Coronavirus.  John Grima, artist ta’ 88 sena, miet fil-Kanada fejn emigra f’żgħożitu. It-tieni Maltija li mietet…

COVID-19

Erbat ijiem qabel il-ftuħ tal-istaġun tal-kaċċa fir-rebbiegħa, il-Ministru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali, Byron Camilleri, qal li l-Korp tal-Pulizija huwa mgħammar biżżejjed biex iħarrek lill-kaċċaturi li jinstabu li qegħdin jiksru l-liġi. Mill-banda…

Aktar