Politika
Il-manifest ‘Malta f’Qalbna’ b’10 prijoritajiet fosthom l-ambjent u l-ugwaljanza fil-pagi

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li l-manifest tal-Partit Laburista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew għandu tema soda u ċara: “Malta f’Qalbna”, b’għaxar prijoritajiet li jgħoddu għall-Malta u għall-Ewropa. Qal li l-manifest jinkludi deċiżjonijiet ambjentali kuraġġużi u l-ugwaljanza biex fost oħrajn jonqos id-distakk fil-pagi bejn l-irġiel u nisa u biex jidħol il-leave tal-familja.

F’attività politika f’Ħaż-Żebbuġ, Dr Muscat qal li sa ftit tas-snin ilu kien hemm oqsma li kienu kompletament maqtugħin mis-soċjetà, fosthom in-nisa u dawk li għandhom diżabbiltà, li qal qatt daqs illum ma huma attivi fid-dinja tax-xogħol. Qal li l-inklużjoni tagħhom issegwi t-twettieq ta’ policies li ffaċilitaw l-impjieg u l-indipendenza finanzjarja.

Il-Mexxej Laburista qal li min qed jipprova juża’ r-retorika tal-lemin estrem dwar il-barranin u l-kontribuzzjoni tagħhom lejn is-suq tax-xogħol se jgħarralu. Dwar l-argument tal-Kap tal-Oppożizzjoni dwar il-barranin f’Malta, Dr. Muscat qal li dan l-argument in-Nazzjonalisti messhom għamluh ħmistax-il sena ilu fid-dibattitu dwar is-sħubija fl-Unjoni Ewropea u mhux issa. Dr Muscat qal li hemm ħames mitt miljun Ewropej li għandhom dritt li jmorru jaħdmu fejn iridu fl-Ewropa bħalma għandhom ukoll dan il-jedd il-Maltin; u li l-kontribut tal-barranin huwa essenzjali biex isir xogħol li ma jridux jagħmlu l-Maltin.

Dr Muscat qal li Malta qed tħaddem politika eżemplari f’oqsma varji u semma kif se tkun fuq quddiem b’magni li jagħtu l-flus lura għall-fliexken tal-plastik riċiklati, ħafna qabel il-pajjiżi fl-Ewropa. Qal li kif elenkat fil-manifest, sal-aħħar tas-sena, il-Gvern Malti se jdaħħal skema li biha se jiġu rkuprati 70 fil-mija tal-flixkien tal-plastik biex jiġu riċiklati. Dr Muscat qal li dan flimkien mal-qalba għal użu ta’ karozzi elettriċi li l-istrateġija dwarha se tkun pubblikata dalwaqt, jagħmel lil Malta fost l-ewwel pajjiż fl-Ewropa biex ittaffi l-pjaga tal-iskart mill-plastik u biex ittejjeb il-kwalità tal-arja.

Irrefera għat-tema tal-manifest “Malta f’Qalbna” u qal li l-Partit Laburista u l-kandidati tiegħu jinteressahom mill-ħolqien tal-ġid u l-għaqda fost il-poplu.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

“Għajnu Aħmar it-Tonn” jew “It-Tonn tal-Melliħin” kienet l-għajta tas-sajjieda Melliħin li sal-bidu tas-sittinijiet kienu jbiegħu t-tonn li jaqbdu bit-Tunnara. Is-sajd bit-tunnara nqata’ iżda fil-mużew tat-Tunnara fil-bajja tal-Mellieħa, għaqda volontarja Melliħija ikkonservat…

Pulizija

Fl-aħħar xahrejn, l-uċuħ ta’ erba’ Pulizija saru familjari mal-komunità tal-Mellieħa. Ir-residenti laqgħuhom u jqisuhom “ta’ ġewwa”. Dawn l-erba’ uffiċċjali jiffurmaw l-ewwel Community Policing Team fi proġett pilota mniedi mill-Korp. Intervistat…

Malta

Fil-Greċja, hemm madwar 3,500 persuna b’konnessjonijiet Maltin, il-maġġoranza f’Korfu fejn jgħixu Griegi b’nisel Malti li saħansitra jwasslu sar-raba’ u l-ħames ġenerazzjoni. Waqt żjara fil-Greċja, il-President George Vella ltaqa’ ma’ rappreżentanti…

Kisbiet

Imwieled Malta u emigra lejn l-Awstralja 44 sena ilu wara li gradwa mill-Università ta’ Malta dak iż-żmien kienet magħrufa bħala The Royal University of Malta. F’intervista ma’ TVM, il-Professur Stephen…

Aktar