Edukazzjoni
Il-MAPSSS titlob lill-għalliema biex jikkonsidraw il-pożizzjoni tagħhom

L-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ġenituri ta’ Studenti fl-Iskejjel tal-Istat (MAPSSS) talbet lill-għalliema biex jikkonsidraw il-pożizzjoni tagħhom biex l-istudenti fl-iskejjel medji u sekondarji jagħmlu l-eżamijiet tal-Matematika u tal-Malti tal-aħħar tas-sena. Hija appellat ukoll lill-Gvern biex idaħħal mekkaniżmu li jevita li għalliema jkollhom numru ta’ lezzjonijiet aktar minn dak stabbilit.

F’ittra li ntbagħtet lill-għalliema, li kopja tagħha ntbagħtet lill-midja wkoll, intqal li l-ittra ntbagħtet fl-isfond tal-laqgħa li saret għall-kapijiet tad-dipartiment u l-għalliema tal-Matematika u tal-Malti.

L-MAPSSS qalet li tirikonoxxi ħidmet l-għalliema matul is-sena kollha,xi kultant anke b’nuqqas ta’ riżorsi u tifhem li hemm għalliema li għandhom numru ta’ lezzjonijiet aktar milli maqbul fil-ftehin kollettiv.

Qalet li temmen li għandha tinstab soluzzjoni konkreta u fattibli. Saħqet li l-eżamijiet mhux biss huma riflessjoni tax-xogħol li l-istudent għamel matul is-sena, imma jirriflettu wkoll il-ħidma sfieqa li l-għalliema jagħmlu b’tant dedikazzjoni. Tenniet li l-istudenti jiġu mċaħħda minn dan il-pass importanti fl-evalwazzjoni tax-xogħol tagħhom, ifisser ukoll li l-għalliem jiġi mċaħħad mir-rikonoxximent għax-xogħol li għamel matul is-sena.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Dalgħodu l-pulizija reġgħet bagħtet għall-eks chief of staff tal-Prim Ministru, Keith Schembri. Television Malta jinsab infurmat li dalgħodu l-Pulizija mit-Taqsima tar-Reati Ekonomiċi reġgħet interrogat lis-Sur Schembri u tteħditlu wkoll stqarrija….

Politika

Il-Prim Ministru Joseph Muscat indirizza l-folla li nġabret in-Naxxar fejn qal li ”xogħlna issa li nħarsu ‘l quddiem.” Huwa qal li jinsab kburi b’dan il-moviment u f’dan kollu ”l-aħna akbar…

Kultura

Kuxjenza ambjentali qed dejjem titqawwa. Xhieda ta’ dan hi l-inizjattiva li ħadu numru ta’ għaqdiet u l-Kunsill Lokali ta’ Ħal Kirkop li din is-sena ddeċieda li jlibes il-libsa festiva lir-raħal…

Aktar