Lokali
Il-mara tad-dar għandha titħallas?

Minn żmien għal żmien iqum id-dibattitu dwar il-familja u x-xogħol. Fil-ħajja tal-lum f’ħafna familji, iż-żewġ ġenituri joħorġu jaħdmu.

TVAM iddiskuta jekk il-mara tad-dar għandhiex titħallas għal xogħolha. Dan fl-isfond li sar studju li jgħid li jekk mara tad-dar titħallas għandu jkollha mal-€35,000 paga u dan ma jinkludix is-sahra wara li taqbeż it-12-il siegħa xogħol kuljum.

Waqt il-programm, Simone Alamango qalet li ħafna nies jaqblu li x-xogħol tad-dar huwa imprezzabbli. Madankollu qalet li ħafna nisa li jaħdmu barra d-dar qalu li l-mara tad-dar m’għandhiex titħallas inkella għandhom jieħdu ħlas huma wkoll, li jagħmlu x-xogħol tad-dar wara x-xogħol l-ieħor.

Min-naħa tagħha, Marthese Borg, Head Family Unit Caritas Malta, qalet li għandu jkun hemm għażla li jekk mara tixtieq tibqa’ taħdem id-dar titħallas iżda jekk se toħroġ taħdem ma titħallasx għax-xogħol tad-dar għax dak ix-xogħol jinqassam bejn tnejn.

Id-diskussjoni tkellmet ukoll dwar it-trobbija tat-tfal. Marthese spjegat li minħabba li l-ġenituri qed joħorġu jaħdmu t-tnejn li huma u t-tfal qed jintbagħtu fiċ-child care centre, it-tfal qed ikollhom vojt kbir u dan se jħalli riperkussjoni fuq it-tfal la jikbru. Innotat li t-tfal ġieli jibnu rabta mal-carer minflok mal-ġenituri.

Tista’ ssegwi l-intervista sħiħa minn hawn.

TVAM jixxandar kuljum mit-Tnejn sal-Ġimgħa mis-7am sad-9am.

Aħbarijiet Oħra
Storja

Magna ta’ ajruplan tal-gwerra, li possibilment iġġarraf fit-Tieni Gwerra Dinija, kienet irkurprata minn qiegħ il-baħar fil-bokka tal-Port il-Kbir wara ħidma konġunta bejn l-Università ta’ Malta, Heritage Malta u l-Forzi Armati….

Teknoloġija

Wara l-ajruplani, issa anke l-vetturi bdew jiġu jiġu mgħammra b’kaxxa sewda, li normalment tkun f’nofs il-vettura. Għalkemm s’issa din mhijiex obbligatorja, aktar manifatturi tal-karozzi qed jinkluduha. Fost aktar miżuri biex…

Infrastruttura

Waħda mill-kawżi ewlenin ta’ ħruġ ta’ drenaġġ fit-triq u fil-baħar ġejja minn katusi tal-ilma tax-xita li qed jitqabbdu direttament mas-sistema tad-drenaġġ. Jirriżulta li ħafna ma jafux li dan hu l-każ…

NGOs

Seba’ għaqdiet mhux governattivi Maltin se jwettqu tmien proġetti fl-Afrika bl-għajnuna ta’ madwar nofs miljun ewro mill-programm tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-proġetti jvarjaw minn skola ġdida għall-bniet f’żona rurali…

Aktar