Saħħa
Il-mediċini li qed tieħu huma tajbin għalik?

L-Interpol, il-Europol u l-aġenziji nazzjonali dwar il-mediċina huma impenjati li jissekwestraw mediċini ffalsifikati, waqt li kull sena jagħlqu mijiet ta’ siti tal-internet illegali. Mis-Sibt illi għadda, il-Kummissjoni Ewropea bdiet tapplika regoli ġodda biex tiżdied is-sikurezza għall-mediċini li jinbiegħu bir-riċetta tat-tabib f’kull pajjiż tal-Unjoni Ewropa.

Bejn l-2013 u l-2017, il-Kummissjoni Ewropea rċeviet mal-400 notifika dwar mediċini ffalsifikati. Fl-2017 biss, fil-fruntieri tal-Unjoni Ewropea ġew sekwestrati mediċini ffalsifikati b’valur ta’ kważi €7 miljun.

Iċ-Chairman tal-Awtorità tal-Mediċini, il-Professur Anthony Serracino Inglott, qal lil TVM li l-mediċini ffalsifikati jista’ jkun fihom ingredjenti, inkluż ingredjenti attivi, li jkunu ta’ kwalità baxxa jew ta’ doża żbaljata. Wissa’ li dan jista’ jkun ta’ periklu għas-saħħa. Biex il-konsumaturi jiġu mħarsa minn dawn il-mediċini mhux awtorizzati, il-pakkett tal-mediċini ser jibda jkollhom tikketta speċjali ta’ sigurtà magħrufa bħala 2D.

Profs. Anthony Serracino Inglott qal “dan id-device li huwa forma ta’ barcode se jkun speċifiku għal kull mediċina, għal kull pakkett individwali li se jkun jista jiġi jdentifikat u jridu jiġi rilaxxat fil-ħin li jingħata lill-pazjent”.

Il-Professur Serracino Inglott qal li l-bidliet mhux se jidhru mill-ewwel, peress illi l-kumpaniji jistgħu jkomplu jbigħu l-prodotti fl-istokk. Għalhekk, għall-bidu, fl-ispiżeriji se jibqgħu disponibbli pakketti bil-barcode 2D u mingħajru.

Profs. Anthony Serracino Inglott qal “l-Awtorità kif dejjem għamlet f’affarijiet oħra se tkun viġilanti biex tara li pazjent Malti u anke dak Ewropej ikun qed jieħu servizz fejn nassiguraw iżjed l-aħjar metodi li qed insegwu l-kwalita tajba tal-mediċini”.

Il-Kummissarju Ewropea għas-Saħħa u s-Sikurezza tal-Ikel, Vytenis Andriukaitis, qal li filwaqt li jeħtieġ li jsir iktar xogħol biex jiġi żgurat li s-sistema l-ġdida tiffunzjona tajjeb fl-Unjoni Ewropea. Sostna li dan huwa livell ieħor ta’ sikurezza għaċ-ċittadini biex jiġu protetti mill-perikli ta’ mediċini mhux awtorizzati, mhux effettivi jew perikolużi.

Aħbarijiet Oħra
Kronaka

Saħnu l-irjus fix-Xlendi, f’Għawdex wara li turist ħebb għal xufier ta’ double-decker. L-inċident seħħ ilbieraħ fl-16:00 waqt l-attività tradizzjonali tal-ġosta li sseħħ ta’ kull sena fil-bajja. Mhux magħruf għala t-turist…

Kronaka

Anzjan ta’ 75 sena residenti l-Pietà tilef ħajtu meta waqa’ għoli ta’ tliet sulari. Il-każ seħħ ftit wara s-sebgħa ta’ llejla meta l-anzjan instab mal-art fl-inħawi ta’ ġnien li jinsab…

Lokali

Fil-ġranet li ġejjin, l-awtoritajiet tas-saħħa mistennija jagħmlu funeral tal-foqra lil erba’ persuni, li tlieta minnhom għandhom il-karta tal-identità Maltija li ilhom aktar minn xahrejn abbundannati fil-kamra mortwarja. Ma’ TVM, id-Direttur…

Aktar