Edukazzjoni
Rapport jikkonkludi li m’hemm l-ebda evidenza dwar allegazzjonijiet fl-MCAST

Bord ta’ Inkjesta maħtur f’Lulju li għadda mill-Ministeru għall-Edukazzjoni kkonkluda li ma kien hemm l-ebda evidenza fuq għadd ta’ allegazzjonjiet li ntqalu minn uffiċjal fil-Kulleġġ Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija l-MCAST fil-konfront ta’ individwi fl-amministrazzjoni fil-kulleġġ.

Il-bord madanakollu rrakkomanda li r-rapport jgħaddi għand il-pulizija, u l-Ministeru tal-Edukazzjoni qal li dan sar b’mod immedjat.

Fi stqarrija l-Ministeru qal li f’Lulju li għadda kien irċieva numru ta’ allegazzjonijiet relatati mal-MCAST, u li dawn kien għaddihom lill-Pulizija b’mod immedjat. Intqal li l-Ministru kien ukoll ħatar bord ta’ inkjesta taħt l-Att dwar l-Inkjesti biex jevalwa allegazzjonijiet oħra ta’ natura operattiva u amministrattiva tal-Kulleġġ.

Intqal li dan ir-rapport issa ġie konkluż mill-Bord tal-Inkjesta, u għalkemm fih il-bord ikkonkluda li ma kien hemm l-ebda evidenza fuq numru ta’ allegazzjonijiet li ntqalu minn uffiċjal fl-MCAST fil-konfront ta’ individwi fl-amministrazzjoni tal-kulleġġ, huwa rrakkomanda li r-rapport jgħaddi għand il-pulizija, kif fil-fatt sar.

Il-Ministeru għadda wkoll ir-rapport fl-intier tiegħu lill-President tal-Bord tal-Gvernaturi tal-MCAST.

Fl-istqarrija ntqal li l-bord tal-inkjesta tefa’ dawl fuq numru ta’ nuqqasjijiet amministrattivi u operattivi fl-MCAST matul is-snin u taħt amministrazzjonijiet differenti. Il-Ministeru talab lill-MCAST biex janalizza dawn il-partijiet tar-rapport u jieħu l-passi fejn dovut, filwaqt li għadda wkoll numru ta’ rakkomandazzjonijiet lill-amministrazzjoni tal-MCAST.

Fid-dawl li r-rapport għaddha għand il-Pulizija għal investigazzjoni, intqal li l-Ministeru kien ingħata parir legali biex ma joħrogx ir-rapport, iżda jagħti biss dawn il-konkluzonijiet f’din l-istqarrija.

Aħbarijiet Oħra
Storja

Magna ta’ ajruplan tal-gwerra, li possibilment iġġarraf fit-Tieni Gwerra Dinija, kienet irkurprata minn qiegħ il-baħar fil-bokka tal-Port il-Kbir wara ħidma konġunta bejn l-Università ta’ Malta, Heritage Malta u l-Forzi Armati….

Teknoloġija

Wara l-ajruplani, issa anke l-vetturi bdew jiġu jiġu mgħammra b’kaxxa sewda, li normalment tkun f’nofs il-vettura. Għalkemm s’issa din mhijiex obbligatorja, aktar manifatturi tal-karozzi qed jinkluduha. Fost aktar miżuri biex…

Infrastruttura

Waħda mill-kawżi ewlenin ta’ ħruġ ta’ drenaġġ fit-triq u fil-baħar ġejja minn katusi tal-ilma tax-xita li qed jitqabbdu direttament mas-sistema tad-drenaġġ. Jirriżulta li ħafna ma jafux li dan hu l-każ…

NGOs

Seba’ għaqdiet mhux governattivi Maltin se jwettqu tmien proġetti fl-Afrika bl-għajnuna ta’ madwar nofs miljun ewro mill-programm tal-għajnuna għall-iżvilupp tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Il-proġetti jvarjaw minn skola ġdida għall-bniet f’żona rurali…

Aktar