il-Ministru Vella f’laqgħa tal-Med7

Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin, George W Vella, attenda l-laqgħa informali tal-Ministri tal-Affarijiet Barranin tal-pajjiżi tal-Mediterran membri tal-Unjoni Ewropea, magħrufin bħala l-Med 7, li saret f’Alicante, Spanja.

F’parti mil-laqgħa, il-Ministri ltaqgħu mas-Segretarju Ġenerali tal-Unjoni għall-Mediterran, Fathallah Sijilmassi, u ddiskutew miegħu kif, flimkien mal-5+5, jistgħu isiru proġetti għall-iżvilupp tal-pajjiżi tan-naħa ta’ isfel tal-Mediterran. Il-Ministru Vella saħaq li meta l-Unjoni għall-Mediterran iffukat fuq il-proġetti kisbet suċċess. F’dal-kuntest, ġie diskuss ukoll kif l-Unjoni għall-Mediterran, flimkien ma’ dan il-Grupp, tista’ b’xi mod tgħin fil-problemi li jeżistu fil-Lvant Nofsani u l-iżvilupp in ġenerali tal-Mediterran.

Il-Ministri ddiskutew il-problema tal-immmigrazzjoni rregolari u qablu fuq dikjarazzjoni li tagħmel emfasi fuq is-solidarjeta’, it-tqassim ġust tar-responsabbilta’ għall-immigranti, ir-rilokazzjoni u r-ripatriazzjoni ta’ dawk l-immigranti li ma jkunux ingħataw ażil.

Il-Ministri tkellmu wkoll dwar is-sitwazzjoni fl-Ukranja u rriaffermaw is-sapport tagħhom għall-għaqda, s-sovranita’, l-indipendenza u l-integrita’ territorjali ta’ dan il-pajjiż. Huma appellaw lin-naħat kollha nvoluti f’din il-kwistjoni, partikolarment lir-Russja, biex inaqqsu t-tensjoni u awguraw li l-laqgħa importanti li se ssir għada f’Geneva tħalli l-frott mixtieq.

Fuq suġġeriment li kien għamel il-Ministru Vella biex is-sitwazzjoni fil-Libja titpoġġa fuq l-agenda ta’ din il-laqgħa, il-Ministri ddiskutew fit-tul kif jistgħu jġħinu lil-Libja tikseb l-istabbilta’ politika u istituzzjonali li għandha bżonn.

Il-Ministri rreferew ukoll għall-Association Council li sar mat-Tuneżija nhar it-Tnejn fi Brussell u ddiskutew kif jistgħu jgħinu lil dan il-pajjiż fit-transizzjoni politika li għaddej minnha. Il-Ministri tkellmu wkoll dwar is-sitwazzjoni f’pajjiżi oħra li jeffettwaw is-sigurta’ u l-istabbilita’ fil-Mediterran.

Aħbarijiet Oħra
Politika

Il-President tar-Repubblika George Vella ħabbar li Adrian Delia għandu jibqa’ Kap tal-Oppożizzjoni ħalli dan ir-rwol ma jibqax vakanti, anki jekk tilef l-appoġġ tal-akbar grupp singlu ta’ membri parlamentari f’oppożizzjoni għall-Gvern….

Qorti

Quddiem il-Maġistrat Marseanne Farrugia llum bdiet tinstema’ l-kumpilazzjoni tax-xhieda fil-każ ta’ John Paul Woods li qed jiġi akkużat bil-qtil ta’ Charlene Farrugia u li ħeba l-katavru tagħha. Ir-raġel kien wieġeb…

Sajd

Kważi sena u nofs minn maltempata qawwija li ħalliet ħerba f’diversi nħawi tal-pajjiż, il-gvern ħabbar li qed jalloka miljun ewro għal skema ta’ kumpens finanzjarju lil sajjieda li l-bastimenti tagħhom…

Qorti

Raġel ta’ 50 sena qed ikun akkużat, fost oħrajn, li stupra lis-sieħba ripetutament u li ħa xbiehat ta’ natura sesswali tagħha bil-ħsieb li jheddidha bihom. Huwa qed jiċħad l-akkużi. Ir-raġel tressaq…

Aktar