Kultura
Il-mużew marittimu fil-Birgu se jiftaħ l-aċċess għall-fran navali

L-ispazju tal-mużew marittimu se jiżdied b’aktar minn 500 metru kwadru bil-pjan li jinfetaħ l-aċċess għall-fran navali li hemm fil-binja fil-Birgu. Se jsir restawr ta’ parti mill-binja u diġitazzjoni ta’ wħud mill-oġġetti fil-mużew. Dan se jsir b’investiment ta’ żewġ miljun u għandu jitlesta fi żmien tliet snin.

Il-kollezzjoni ta’ Heritage Malta fil-Mużew Marittimu ser tkompli tikber u titjib bl-estensjoni f’dawk li kienu l-fran tas-servizzi Ingliżi f’Malta. Il-proġett ser isir b’investiment ta’ żewġ miljun ewro mill-fondi taż-Żona Ekonomika Ewropea u l-fondi tan-Norveġja se jsir proġett ta’ riġenerazzjoni tal-Mużew Marittimu.

L-Aġent Kap Eżekuttiv ta’ Heritage Malta, Noel Zammit qal li b’dawn il-fondi se jsir restawr ta’ partijiet mill-binja fil-Birgu. “Ħa nużaw ukoll il-fondi ta’ dan il-proġett sabiex nagħmlu digitisation tal-kollezzjoni marittima. Tajjeb li ngħidu li Heritage Malta u l-Gvern ħa jinvesti wkoll iktar flus, flimkien ma’ dawn iż-żewġ miljuni sabiex nagħtu ħajja differetni lil dan il-mużew. Ħa nagħmlu modi ta’ interpretazzjoni innovattivi u teknoloġiċi.”

Iċ-Chairman ta’ Heritage Malta, Anton Refalo, qal li l-proġett se jiffoka fuq l-aspett virtwali u diġitali hekk kif se ssir diġitizzazzjoni ta’ elfejn u sitt mitt oġġett mill-kollezzjoni tal-mużew. Qal li l-mużew marittimu b’hekk se jkun aktar interattiv. Min-naħa tiegħu, il-kuratur tal-mużew marittimu, Liam Gauci, qal li l-proġett se jiffoka fuq l-affarijiet li huma sinonimi mal-identità tagħna. Żied li se tiżdied l-aċċessibilità u li se jinfetħu aktar swali fil-mużew.

Il-Ministru għall-Kultura, Owen Bonnici qal li dan il-proġett se jikkontribwixxi għat-titjib tal-iżviliupp ekonomiku u soċjali bit-tisħiħ tal-wirt kulturali. Qal li b’dan il-proġett l-ispazju tal-mużew marittimu se jiżdied b’aktar minn ħames mitt metru kwadru. Semma li dan il-mużew iżuruh għoxrin elf viżitatur fis-sena.

Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej, Aaron Farrugia, qal li fl-aħħar xhur il-gvern ibbenefika minn tmien miljun ewro taħt il-mekkaniżmu finanzjarju taż-żona ekonomika Ewropea u dak tan-Norveġja, jiġifieri tliet miljun ewra aktar mill-programm ta’ qabel.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Iċ-Chairperson ta’ Alternattiva Demokratika Carmel Cacopardo qal li l-pajjiż ma għandux jiddependi fuq il-karozzi għat-trasport għax b’hekk qed jiżdied it-traffiku t-tniġġiż. Flimkien mal-kandidati għall-Elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali u tal-Parlament Ewropew, il-Perit…

Ekonomija u Finanzi

Għat-tielet sena konsekuttiva, il-Gvern kellu surplus fil-finanzi pubbliċi għaliex daħħal aktar milli nefaq. Ċifri tal-Eurostat maħruġa għall-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea skont il-kriterji tal-patt ta’ stabilità ta’ Maastricht juru li l-Gvern…

Qorti

Raġel li ħebb għal kandidat tal-Partit Demokratiku li se jikkontesta l-elezzjoni għall-Kunsill Lokali ingħata l-libertà kkundizzjonata u ġie ordnat biex joqogħod ‘l bogħod minnuu. Jack Azzopardi ta’ 32 sena mill-Qrendi…

Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li minkejja li Malta hija pajjiż newtrali, ma jfissirx li għandha tagħlaq għajnejha. Huwa qal dan waqt li kien qed iwieġeb għad-domandi tal-ġurnalisti dwar id-deċiżjoni…

Aktar