Edukazzjoni
Il-pandemija kif affettwat lill-istudenti li għamlu l-eżamijiet din is-sena?

Il-Covid-19 ħarbtet lid-dinja fosthom anke lill-istudenti Maltin li kellhom jagħmlu l-eżamijiet tas-SEC u tal-matrikola din is-sena.

Id-Direttur tal-MATSEC, is-Sur Dario Pirotta tkellem dwar dan u x’ħareġ minn din is-sena li ġabet magħha miżuri u restrizzjonijiet ġodda.

L-studenti li kienu ilhom 5 xhur maqtugħin mill-ambjent edukattiv kellhom fost oħrajn li kellhom jilbsu l-maskra.

Isma’ x’qal is-Sur Pirotta hawnhekk: