Unjoni Ewropea
Il-Parlament Ewropew jiddiskuti mozzjoni dwar is-saltna tad-dritt f’Malta

Il-Parlament Ewropew beda jiddiskuti mozzjoni dwar is-saltna tad-dritt f’Malta u fis-Slovakja. Fil-bidu tad-dibattitu, ir-rapporteur tal-Parlament qal li l-mozzjoni dwar Malta ser tkun emendata biex tinkludi l-fatt li l-gvern Malti se jibda jimplimenta r-rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni Venezja.

Dan seħħ fl-istess waqt li fil-Parlament Malti, il-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici ressaq għall-ewwel qari ħames abbozzi ta’ liġijiet li jimplimentaw diversi proposti li saru mill-Kummissjoni Venezja.

Il-Kummissarju Ewropea dwar il-Ġustizzja, Vera Jurova, qalet li l-Kummissjoni Ewropea taqbel mar-riżoluzzjoni tal-Parlament li tidħol fi djalogu ma’ Malta dwar is-saltna tad-dritt. Hija qalet li l-Kummissjoni fejn kien hemm ksur tas-saltna tad-dritt, fosthom il-Polonja u l-Ungerija, ħadet il-passi skont it-trattati Ewropej. Hija semmiet li fir-rapporti li ħarget dwar Malta u s-Slovakkja, għamlet l-osservazzjoni dwar xi nuqqasijiet, fosthom fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-miżuri kontra l-ħasil tal-flus. Dwar il-programmi taċ-ċittdinanza b’investiment u sejħiet biex dawn jispiċċaw fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, il-Kummissarju Jurova qalet li sal-aħħar ta’ din is-sena, kumitat ta’ esperti għandu joħroġ bi proposti dwar s-sistema regolata dwar dawn il-programmi.

Fid-dibatittu intervjenew, fost oħrajn, l-Ewroparlamentari Roberta Metsola, li qalet li l-valuri tal-Maltin huma l-valuri Ewropej. Intervjena ukoll l-Ewroparlamentari Alfred Sant, li sostna li r-rapport dwar Malta sar minn membri li għandhom xaqliba partiġġjana. Sostna li Malta timxi mar-regoli tas-saltna tad-dritt. F’mumenti minnhom kien hemm konfront bejn l-Ewroparlamentari Portugiża Anna Gomes u l-Ewroparlamentari Miriam Dalli, li fl-intervent tagħha spjegat il-passi li qed jieħu l-Gvern biex jemenda liġijiet li ilhom fis-seħħ bosta snin.

Ftit qabel beda dan id-dibattitu, fil-Parlament Malti, il-Ministru Owen Bonnici ressaq sensiela ta’ abbozzi ta’ liġijiet ġodda biex ikunu imwettqa r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. Dawn jipprovdu, fost oħrajn, riforma fl-uffiċċju tal-Avukat Ġenerali biex jinqasmu l-funzjonijiet tiegħu, riformi dwar il-ħatriet tal-Kummissjonijiet Kostituzzjonali. Abbozzi oħra li tressqu mill-Ministru Bonnici huwa biex ikompli jwettaq Riformi fil-Qasam tal-Pulizija, riforma oħra dwar l-Ombudsman u ieħor dwar is-servizz pubbliku.

Fi stqarrija tal-Gvern intqal li l-Gvern, minbarra liġi li diga ghamel li sahhew is-saltna tad-dritt, huwa kommess illi jkompli bir-riformi legali, sabiex ikun assigurat illi ċ-ċittadini Maltin u Għawdxin jgħixu f’soċjetà fejn id-demokrazija u d-drittijiet tal-bniedem ikunu mħarsa u ssalvagwardjati.

Aħbarijiet Oħra
Trasport

Fil-ġimgħat li ġejjin se jibdew xogħlijiet fil-venda tal-karozzi tal-linja fil-foss ta’ San Ġakbu għal titjib fil-faċilitajiet għal passiġġieri. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borg qal li dan l-proġett ser jiswa €400,000 u…

Lokali

Il-membri ġodda li ġew eletti fil-kunsill tal-Kamra tal-Kummerċ kellhom laqgħa mal-Prim Ministru Joseph Muscat f’Kastilja. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, il-Perit David Xuereb, qal li l-Kamra tal-Kummerċ se tkompli taħdem fl-interess tan-negozju….

Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li huwa ironiku li Dr Simon Busuttil u Dr Jason Azzopardi ffirmaw rikors biex il-Qorti twaqqaf il-ħatriet tat-tliet Imħallfin u tliet Maġistrati. Illum, fil-Palazz tal-President,…

Lokali

Fil-Palazz tal-President, ingħataw il-ġurament tal-ħatra tliet Imħallfin u tliet Maġistrati ġodda. Il-ġuramenti tal-ħatra ngħataw mill-President George Vella li ħeġġeġ lill-Gvern biex ifassal u jimplimenta l-miżuri li jsaħħu l-indipendenza tal-ġudikatura kif…

Aktar