Unjoni Ewropea
Il-Parlament Ewropew jivvota favur riżoluzzjoni dwar is-saltna tad-dritt f’Malta u fl-Islovakkja

Ir-riżoluzzjoni dwar is-saltna tad-dritt b’numru ta’ rakkomandazzjonijiet lill-Gvernijiet ta’ Malta u l-Islovakkja ġiet approvata mill-Parlament Ewropew b’398 vot favur, 85 vot kontra u 69 astensjoni. Id-delegazzjonijiet Maltin fil-Parlament Ewropew kienu maqsuma fuq dal-vot.

It-tliet membri Ewroparlamentari Nazzjonalisti Roberta Metsola, David Casa u Francis Zammit Dimech qalu li l-vot wassal messaġġ lill-Gvern Malti biex jagħmel numru ta’ bidliet importanti f’dak li għandu x’jaqsam mas-saltna tad-dritt u l-protezzjoni tal-ġurnalisti kif ukoll każi ta’ korruzzjoni u ħasil tal-flus li jimplikaw nies fl-ogħla livelli fil-gvern.

Ir-rizoluzzjoni titlob ukoll għal inkjesta pubblika dwar il-qtil ta’ Daphne Caruana Galizia u tħeġġeġ ukoll biex jitwettqu r-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni Venezja. Titlob ukoll il-pubblikazzjoni tal-inkesta Egrant u investigazzjoni dwar il-Panama Papers u l-kumpanija 17 Black. L-Ewroparlamentari Nazzjonalisti qalu li dir-riżoluzzjoni tipproteġi l-valuri Maltin u l-valuri Ewropej li huma se jkomplu jiddefendu.

L-Ewroparlamentari Afred Sant qal li dawk li mexxew din ir-riżoluzzjoni tellfu lill-Parlament Ewropew kull kredibilità meta jersaq biex jingħata xi rwol serju fil-konferma tal-istat tad-dritt fl-Unjoni Ewropea jew barra minnha. “Żied jgħid li f’din ir-riżoluzzjoni, il-Parlament Ewropew għamilha ta’ prosekutur, ġurija u mħallef u sostna li r-riżoluzzjoni hija nieqsa mil-aktar elementi bażiċi tal-ġustizzja.

L-Ewroparlamentari Miriam Dalli qalet li l-mod kif ivvutaw l-Ewroparlamentari Nazzjonalisti hija konferma oħra tal-iskop partiġjan ta’ din ir-riżoluzzjoni.

Il-Membru Parlamentari Laburista Marlene Mizzi qalet li b’dan il-vot il-membri Parlamenti Ewropej qed jimxu bi standards doppji u b’hekk il-Parlament Ewropew innifsu mhux iħaddem il-valuri tal-ġustizzja u l-oġġettività.

 

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-familji residenti fil-bini li ġġarraf il-lejl li għadda fi Gwardamanġa u l-ġirien tagħhom jinsabu ttrawmattizzati, li minħabba dak li ġara spiċċaw b’ta’ fuqhom senduqhom. Huma esprimew rabja kbira għaliex qalu…

Trasport

Fil-ġimgħat li ġejjin se jibdew xogħlijiet fil-venda tal-karozzi tal-linja fil-foss ta’ San Ġakbu għal titjib fil-faċilitajiet għal passiġġieri. Il-Ministru għat-Trasport Ian Borg qal li dan l-proġett ser jiswa €400,000 u…

Lokali

Il-membri ġodda li ġew eletti fil-kunsill tal-Kamra tal-Kummerċ kellhom laqgħa mal-Prim Ministru Joseph Muscat f’Kastilja. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ, il-Perit David Xuereb, qal li l-Kamra tal-Kummerċ se tkompli taħdem fl-interess tan-negozju….

Lokali

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li huwa ironiku li Dr Simon Busuttil u Dr Jason Azzopardi ffirmaw rikors biex il-Qorti twaqqaf il-ħatriet tat-tliet Imħallfin u tliet Maġistrati. Illum, fil-Palazz tal-President,…

Aktar