Politika Lokali
AĠĠORNAT: Il-Parlament jiddiskuti r-rapport żvelat fuq il-Kumpanija 17 Black

Il-Kamra tad-Deputati iddiskutiet mozzjoni mressqa millOppożizzjoni dwar dak li ġie żvelat fuq il-kumpanija 17 Black fuq talba li saret mill-Kap tal-Oppożizzjoni, bid-deputat Prim Ministru Chris Fearne jgħid li l-Kamra kellha tiddiskuti kull allegazzjoni li saret fuq parlamentari inkluż l-istess Kap tal-Oppożizzjoni u d-deputat ewro parlamentari David Casa.

Fid-diskors tiegħu, il-Kap tal-Oppożizzjoni Adrian Delia qal li dak li ġie żvelat fuq il-kumpanija 17 Black taddirettur tal-Electrogas Yorgen Fenech juri li mhemm xejn nadif fil-każ tal-power station tal-gass. Huwa qal li l-Prim Ministru stess kien qed iżomm milli ssir l-inkjesta ġudizzjarja fuq 17 Black.

L-avukat Delia allega li f’din il-kumpanija kellhom jidħlu flus minn dak li ħadu l-kuntratt tal-power station.  Huwa saqsa x’inkjesta kien hemm bżonn biex tifhem li dak li sar ma kienx sewwa u li kien abbuż u korruzzjoni.  Qal li għandha tintrefaresponsabbilta’ politika minnufih sakemm issir l-inkjesta.  

Il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li l-mozzjoni kienet meħtieġa għax kienet ta’ interess pubbliku u taffettwa ir-reputazjzoni tal-pajjiż fil-qasam finanzjarju u ekonomiku.  Qal li wara llum fl-Ewropa diġa’ ddeċidew li jagħtu kundanna politika lil Malta.

Il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li għandha tintrefaresponsabbilta’ politika għax meta saret il-power station inħolqu strutturi biex ikun jistajsir l-abbuż.  Huwa staqsa għaliex il-Ministru Konrad Mizzi u Keith Schembri m’għandhomx jirriżenjaw.  Staqsa jekk il-prinċipju tas-saltna tad-dritt u r-regolamenti japplikawx għalihom ukoll.  Huwa qal li fin-nuqqs tariżenji, ir-reponsabbilta’ politika għandha tintrefa’ mill-Prim Ministru Joseph Muscat.

Id-Deputat Prim Ministru Chris Fearne akkuża lill-Oppożizzjoni li ħolqot ‘messa in scena’ għax ma riditx iddibattitu li jsir għax sejħet konferenza tal-aħbarijiet fil-bini tal-Parlament fl-istess ħin li riedet li jsir id-dibattitu.

Il-Minsitru Fearne qal li l-Kap tal-Oppożizzjoni nesa jsemmi l-allegazzjonijiet serji li saru fil-konfront tiegħu stess.  Qal li kien qed jgħid dan għax kien qed ikejjel blistess riga li uża l-Kap tal-Oppożizzjoni.

Huwa kkwota dak li qal l-istess Delia dwar 17 Black meta stqarr illi ma jieħux ir-rapport bħala vanġelu sakemm ikun hemm il-konklużjonijiet finali.

Id-deputat Prim Ministru qal li għax f’Malta teżisti s-saltna tad-dritt, hemm proċess ġudizzjarju għaddej. Huwa akkuża lill-Oppożizzjoni li ma tridx tapplika s-saltna tad-dritt f’dan il-każ u trid tagħmilha tal-prosekutur, tal-ġudikant u tal-bojja.

Dr Fearne qal li l-Gvern m’għamilx l-istess allegazzjonijiet fil-konfront tad-deputat parlamentari ewropew David Casa fuq użu takokaina u allegazzjonijiet tafrodi tal-fondi tal-parlamentewropew.  Qal li l-Gvern iħalli l-istituzzjonijiet jaħdmu u ma jagħmilhiex tal-prosekutur, tal-ġudikant u tal-bojja kif qed tagħmel l-Oppożizzjoni. Qal li f’dan il-każ wieħed għandu jistenna l-eżitu tal-proċess ġudizzjarju anki jekk l-Oppożizzjoni riedet tibdel il-ġudikant.

Huwa qal illi r-rapport ta’ Reuters kien imsejjes fuq rapport tal-FIAU li jikkonferma li l-istituzzjonijiet fosthom l-FIAU jaħdmu kontra dak li ilha tallega l-Oppożizzjoni.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

It-tifkira ta’ Lassana Cisse Souleymane, li kienet tpoġġiet fil-post fejn inqatel ġiet ivvandalizzata. Huwa kien inqatel kiesaħ u biered fit-triq li tagħti bejn Ħal Far u Birżebbuġa nhar is-6 t’April. B’rabta…

Lokali

Heritage Malta, flimkien mas-Sovritendenza tal-Patrimonju Kulturali Malti u l-Università ta’ Macquarie, f’Sydney l-Awstralja, qed iħabbru l-bidu ta’ proġett internazzjonali u interdixxiplinarju li jinvolvi l-istudju tal-kranji umani li nstabu ġewwa l-Ipoġew…

Qorti

Ir-raġel suspettat bl-omiċidju ta’ Charlene Farrugia mistenni jitressaq il-Qorti llum. TVM jinsab infurmat li huwa se jitressaq b’rabta mal-hold up li seħħ ftit tal-jiem ilu f’ħanut fil-Gżira. Dwar l-akkużi b’rabta…

Aktar