Politika
Il-Partit Nazzjonalista jgħid li mhux se jippermetti li l-biedja tfalli

Il-Partit Nazzjonalista qal li mhux se jippermetti li l-biedja tfalli u se jaħdem bis-sħiħ biex isaħħaħ dan is-settur.

Dan qalu il-Kap tal-PN Adrian Delia, waqt attività politika għar-residenti tas-seba’ distrett elettorali. Għalhekk, il-PN ħareġ bi proposti konkreti li jissalvagwardjaw dan is-settur li jgħin lil Malta tkun indipendenti u tassigura sigurtà f’dak li għandu x’jaqsam mal-ikel.

Il-PN wera t-tħassib tiegħu bl-statistika li turi li l-biedja f’Malta naqset bi kważi 4% filwaqt li l-ispejjeż żdiedu b’6% mentri 70% ta’ dak li nieklu; ħxejjex, frott u laħam, huwa impurtat.

Għalhekk, il-PN ħareġ bil-proposti li l-bdiewa u r-raħħala jiġu pprovduti bl-għodda biex jaħdmu u jikkompetu aħjar, b’assistenza teknika fuq il-marketing tal-prodotti.

Qal ukoll li għandna nisfruttaw u nibbenefikaw mill-għodod tal-Unjoni Ewropea filwaqt li jintużaw dawk il-mezzi Ewropej għall-promozzjoni tal-prodott Malti anke barra minn Malta.

Dr Delia semma kif il-bidwi Malti ma għandux jiġi penalizzat bi spejjeż akbar.

Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista qal ukoll li l-PN se jibqa’ l-vuċi tal-bdiewa, is-sajjieda u r-raħħala.

Aħbarijiet Oħra
Knisja Maltija

Ħadd il-Palm fis-skiet, bl-insara isegwu minn djarhom il-funzjonijiet liturġiċi f’sena ta’ ċirkostanzi straordinarji. Il-Ġimgħa Mqaddsa bdiet illum bil-festa li tfakkar id-dħul ta’ Ġesù f’Ġerusalemm u tintemm bħal-lum ġimgħa bl-Għid il-Kbir….

Politika

Il-Kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal li issa li l-pajjiż iddikajra emerġenza medika huwa importanti li flimkien nużaw ir-riżorsi kollha biex tintrebaħ din l-emerġenza ħalli jingħelbu l-isfidi ta’…

Lokali

Waqt li bosta minna ninsabu d-dar minħabba l-imxija tal-Coronavirus, l-annimali bħal donnu ħadu l-opportunità u qed joħorġu aktar. Grupp ta’ papri deher fejn il-baħar u dan ġibed l-attenzjoni tan-nies li…

COVID-19

Il-Professur Charmaine Gauci qalet li qed issir strateġija ta’ kontroll fejn dawk li għandhom sintomi anke ħfief bħal diarrhea jew respiratorji qed jiġu mħeġġa jċemplu l-111. Dan l-appell qed isir…

Aktar