Politika
Il-PM ħerqan għall-ħatra ta’ Kummissarju tal-Pulizija bis-sistema l-ġdida

Il-Prim Ministru Robert Abela tkellem dwar il-fatt li l-Korp tal-Pulizija qiegħed jinvestiga lilu nnifsu, u qal li dan juri kemm l-istituzzjonijiet qegħdin jaħdmu. Huwa rrefera għal dan il-każ waqt laqgħa f’Kastilja ma’ uffiċjali tal-UĦM Voice of the Workers. Fil-laqgħa tqanqlu wkoll temi oħra, fosthom il-kuntratti pubbliċi u r-riformi istituzzjonali.

Dr Abela qal l-investigazzjoni interna dwar allegazzjonijiet fil-konfront ta’ Pulizija fit-taqsima tat-traffiku turi l-impenn tal-Gvern li qed ikompli jieħu deċiżjonijiet iebsin. Qal li l-investigazzjoni turi wkoll li l-istituzzjonijiet tal-pajjiż qegħdin jaħdmu.

Żied jgħid li jħares ‘il quddiem sabiex jinħatar il-Kummissarju l-ġdid tal-Pulizija bis-sistema l-ġdida u li ssir riforma fil-Korp tal-Pulizija.

Fil-bidu tal-laqgħa Dr Abela tkellem ukoll dwar il-ħatriet fil-ġudikatura. Qal li se jsiru emendi fil-proċess tal-ħatra tal-ġudikanti b’konformità mal-proposti tal-Kummissjoni Venezja. Qal li trid tiġi indirizzata l-problema tal-kawżi li qed idumu biex jiġu deċiżi.

Dr Abela qal ukoll li kull kuntratt pubbliku se jsir b’integrità u onestà, sabiex fl-aħħar mill-aħħar igawdi l-poplu Malti u Għawdxi kollu. Qal li dan kollu għandu jfisser il-garanzija tas-serjetà ta’ dan il-Gvern.

Il-Kap Eżekuttiv ta’ UĦM – Voice of the Workers, Josef Vella, saħaq fost oħrajn fuq il-bżonn li jkun hemm ħlas ugwali għal xogħol tal-istess valur u l-kuntratti tal-Gvern, u l-funzjoni tal-Awditur Ġenerali.

Dr Abela qal li fil-passat saru kuntratti pubbliċi li kattru l-ġid, iżda stqarr li ċerti kuntratti ħolqu tħassib. Dwar il-proposta tal-UĦM biex l-Awditur Ġenerali jgħarbel il-kuntratti pubbliċi qabel jiġu ffirmati, il-Prim Ministru qal li l-funzjoni tal-Awditur Ġenerali huwa l-awditjar u mhux li jkun l-għarbiel.

Dwar it-trejdjuniżmu, il-Prim Ministru Abela qal li huwa kruċjali fl-iżvilupp tal-pajjiż.Qal li jemmen fih bis-serjetà, għax joħloq ġid għall-ħaddiem u għal min iħaddem. Semma li l-Gvern se jiżgura li l-prinċipju ta’ ħlas ugwali għal xogħol tal-istess valur li jkun imħares bil-liġi.

Il-Prim Ministru Abela qal li l-ambizzjoni tal-Gvern u tal-poplu huma għal baġits tajbin li jqassmu l-ġid sabiex tiġi żgurata l-kwalità tal-ħajja.

Aħbarijiet Oħra
Pulizija

Il-Korp tal-Pulizija qal li mindu bdiet l-investigazzjoni fis-Sezzjoni tat-Traffiku, 34 uffiċjali jinsabu fuq police bail. Minn dawn, 28 huma sospiżi u qegħdin fuq police bail, 6 rtiraw bil-pensjoni u qegħdin…

Lokali

Il-koppja Marvic u Donovan Scerri qed jippjanaw li jmorru Spanja biex jagħmlu l-proċedura tal-IVF f’dan il-pajjiż li jippermetti li jsir test ġenetiku tal-embrijun qabel ikun impjantat fil-ġuf tal-omm biex ikun…

Lokali

Il-Federazzjoni tal-Produtturi tal-Akwakultura qed tipproponi 20 miżura biex jissaħħaħ il-monitoraġġ u l-kontrolli fl-industrija tat-tonn kemm fuq il-baħar kif ukoll fuq l-art. Il-Federazzjoni tal-Produtturi tal-Akwakultura qed issejjaħ għal miżuri ta’ kontroll…

Saħħa

L-għaqda Dinija tas-saħħa wissiet li l-virus jista’ jasal fil-pajjiżi kollha tad-dinja. Is-Supretendent tas-saħħa Pubblika Charmaine Gauci qalet li waqt li żidedu l-ammont ta’ swabs li ttieħdu fl-aħħar sigħat ta’ nies…

Aktar