Politika
Il-PM: “id-diskussjoni mhux dwar il-paga biss iżda fuq il-bilanċ bejn ix-xogħol u l-familja”

F’laqgħa mal-imsieħba soċjali organizzata mill-Partit Laburista, il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li d-diskussjoni llum tiffoka fuq il-kwalità ta’ ħajja u għalkemm jagħraf li hemm diffikultajiet, stqarr li ma jridx li jpartathom mal-problemi tal-passat meta l-pajjiż kellu defiċit ta’ €250 miljun.

Il-Prim Ministru qal li llum id-diskussjoni mhix biss fuq il-paga iżda fuq kemm persuna se kollha ħin mal-familja u kif se tibbilanċja l-bżonnijiet tal-familja u dawk finanzjarji biex timxi ‘l quddiem.

B’referenza għall-qagħda finanzjarja tal-pajjiż, Dr Muscat qal li s-surplus ta’ €250 miljun ma seħħx riżultat ta’ miżuri ta’ awsterità imma bi tkabbir fl-ekonomija, tnaqqis fit-taxxi u servizzi b’xejn bħat-trasport għall-iskejjel u c-child care.

Il-Prim Ministru qal li l-aktar eżerċizzju importanti jibqa’ l-Budget għax bih ikunu ndirizzati żoni fejn hemm problemi. Tenna l-impenn li jkun eliminat il-faqar fost it-tfal, kull fejn hemm familja b’mill-anqas persuna waħda li taħdem.

Fost l-interventi, iċ-Ċhairman tal-Fondazzjoni Wirt Artna Mario Farrugia appella għal investiment fil-ħarsien tal-wirt storiku għax f’xi siti l-elementi qed iħallu l-impatt tagħhom.

Il-Kap Eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi tal-Ħarsien Soċjali Alfred Grixti, ġibed l-attenzjoni għaż-żieda fil-persuni bla saqaf fuq rashom u l-isfida ta’ ħaddiema barranin li qed jiġu sfruttati.

Oħrajn ikkumentaw fuq il-kwalità tal-impjiegi, l-għoli tal-kera u n-nuqqas ta’ flus f’idejn koppji għall-kapparra biex ikunu f’pożizzjoni jissellfu għall-proprjetà.

Il-Prim Ministru qal li r-riforma fis-suq tal-kera għandha titħabbar din is-sena. Dr Muscat qal li hu naturali li t-tkabbir ekonomiku żied id-domanda għax-xogħol u fin-nuqqas ta’ biżżejjed Maltin, hawn ammont kbir ta’ barranin.

Aħbarijiet Oħra
Infrastruttura

Fl-aħħar sentejn sar b’aktar minn miljun Ewro f’xogħol ta’ tisbiħ u manutenzjoni fi 32 blokka ta’ appartamenti tal-Gvern f’Ħal Qormi. Is-Segretarju Parlamentari għall-Akkomodazzjoni Soċjali, Roderick Galdes, qal li b’dan l-investiment…

Trasport

Il-Kummissjoni Elettorali fi stqarrija qalet li b’arranġament ma’ Transport Malta, se jiġi offrut is-servizz ta’ trasport b’xejn aktar kmieni mis-soltu, is-Sibt 25 ta’ Mejju. Dan qiegħed isir biex jiġi ffaċilitat…

Elezzjoni

L-FKNK fi stqarrija ħeġġet lill-kaċċaturi u nassaba u l-familji tagħhom ma jastjenux milli jivvutaw nhar is-Sibt li ġej. Dan l-għaqda qalitu għaliex temmen li biex jissolvew il-problemi li nħolqu għad-delizzju tal-kaċċa…

Elezzjoni

Il-Kummissjoni Elettorali tfakkar illi l-votanti li għadhom ma ġabrux id-dokumenti għall-vot relatat mal-elezzjonijiet imsemmija jistgħu jiġbruhom personalment illum sal-10pm u għada mit-8am sa nofs il-lejl mill-Uffiċċju tal-Kummissjoni Elettorali. Għall-votanti rreġistrati…

Aktar