Lokali
Il-Gvern lest jieħu passi bil-liġi jekk l-industrija tal-kostruzzjoni ma tirregolax lilha infisha – PM

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li fil-baġit, il-Gvern se jagħti lura lill-poplu dak li l-pajjiż jaffordja u jagħti lura lin-nies dak li jkun sostenibbli għal numru ta’ snin. Waqt laqgħa f’Kastilja mal-assoċjazzjoni tal-iżviluppaturi, ġew diskussi fost oħrajn in-nuqqas ta’ qbil bejn il-Gvern u l-MDA dwar ir-rimi tal-iskart tal-kostruzzjoni u l-liġi tal-kera.

Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li fil-baġit li ġej, il-Gvern se jimplimenta l-programm elettorali, b’miżuri sostenibbli. Qal li l-iktar mira importanti tal-Gvern hi li jżomm ir-ritmu ekonomiku li qabad il-pajjiż biex b’hekk jitwettqu miżuri li jsarrfu f’titjib fil-kwalità tal-ħajja. Dr Muscat wera sodisfazzjon li l-budget m’għadux iqanqal inċertezza u tensjoni għaliex il-Gvern kien konsistenti u ma żiedx it-taxxi u ra kif ħalla aktar flus fil-bwiet tan-nies.

Il-laqgħa f’Kastilja serviet ukoll biex ġew diskussi punti ta’ diverġenza bejn il-Gvern u l-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi. Dwar il-liġi tal-kera, il-Prim Ministru qal li konxju li hemm xi membri tal-assoċjazzjoni li mhumiex kuntenti b’ċerti miżuri li jirregolaw is-suq. Sostna iżda li dawn kien bżonnjuż għax il-liġi sabet bilanċ biex jiġu mħarsa l-interessi kemm tas-sidien u anki tal-inkwilini. Dwar l-oġġezzjonijiet tal-MDA dwar spezzjonijiet tal-postijiet mikrija mill-Awtorità tad-Djar, Dr Muscat qal li l-Gvern ma jridx jidħol jagħmel tiftix fid-djar, iżda fl-istess ħin ser ikun hemm struttura biex ikunu miġġielda l-abbużi.

Waqt il-laqgħa ssemmiet il-kwistjoni tar-rimi tal-iskart tal-kostruzzjoni, ir-reklamazzjoni tal-art, u l-istudju tal-Awtorità tal-Ippjanar għal rimi ta’ skart fil-baħar. Il-Prim Ministru wissa li l-gvern lest jieħu passi bil-liġi jekk l-industrija ma tirregolax lilha infisha. Il-President tal-Assoċjazzjoni Sandro Chetcuti sostna li mhux ġust li jintefa dell fuq l-iżvilupaptur għall-problema tal-iskart għax anke l-Gvern qed jiġġenera ħafna skart tal-kostruzzjoni bil-proġetti tiegħu.

Dr Muscat semma’ l-inċidenti tal-kostruzzjoni matul dan is-sajf li wasslu għal deċiżjonijiet u infurzar fuq l-industrija. Huwa ringrazzja lill-assoċjazzjoni għall-kollaborazzjoni tagħha. Is-Sur Chetcuti qal li kien hemm kuntratturi u żviluppaturi involuti f’dawn l-inċidenti li ma kinux membri tal-assoċjazzjoni. Is-sur Chetcuti stqar li l-Gvern kellu raġun li jirrikorri għad-deċiżjonijiet li ħa.

Is-sur Chetcuti ppreżenta l-proposti tal-assoċjazzjoni għall-baġit, bil-Prim Ministru jgħid li wħud minnhom ser ikun inklużi fil-baġit u oħrajn ser jiġu kunsidrati u proposti oħra jridu jiġu eżaminati aktar fid-dettall.

Aħbarijiet Oħra
Saħħa

Fl-isptar Mater Dei fil-preżenza ta’ uliedu Sonia u Charlene, Publius Borg kien jidher fi stat ta’ saħħa tajba, jumejn biss wara li sarulu intervent f’qalbu biex jevita attakk ta’ puplesija….

Kultura

Malta mogħnija b’mużewijiet u siti storiċi b’valur u wirt kulturali mprezzabbli fosthom il-Palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu, l-uniku wieħed tax-xorta tiegħu fl-Ewropa li għadu miftuħ għall-pubbliku. Fil-ħsieb ta’ ħafna nies, il-mużewijiet u…

Lokali

L-Avukat Jean-Pilippe Chetcuti qal li d-ditta legali li huwa msieħeb fiha tilqa’ r-rapport li sar mill-uffiċċju tar-regolatur taċ-ċittadinanza b’investiment (IIP), b’rabta ma’ dak li xxandar minn programm televiżiv Franċiż fuq…

Kronaka

Raġel ta’ 83 sena residenti l-Fgura jinsab isofri minn ġrieħi gravi. Dan wara li dalgħodu, għall-ħabta tad-disgħa u nofs, hu ġie mtajjar. L-inċident seħħ fi Triq San Tumas fil-Fgura, meta…

Aktar