Politika
Il-PN b’20 proposta li jolqtu lil min ibati bid-dijabete

Il-Partit Nazzjonalista, permezz tad-Deputat Mario Galea u l-ewroparlamentari Francis Zammit Dimech, ħabbar 20 proposta għal persuni li jbatu mill-kundizzjoni tad-dijabete.

Ippropona, fost oħrajn, li l-Gvern jipprovdi apparat b’xejn li bih il-pazjenti kontinwament ikunu jistgħu josservaw il-livell taz-zokkor fid-demm, u jagħti b’xejn labar lit-tfal li jbatu mid-dijabete. Ippropona wkoll li f’Għawdex ikun hemm infermiera tad-dijabete u li jitwaqqaf Kumitat Parlamentari dwar id-Dijabete.

Il-kelliema qalu li fil-qasam tal-prevenzjoni għandha tkun implimentata b’mod tajjeb l-iskema tat-tqassim tal-frott u l-ħaxix fl-iskejjel.

Ipproponew ukoll programmi ta’ prevenzjoni fl-iskejjel minn età żgħira fuq konsum ta’ ikel tajjeb u programmi ta’ ħajja sana permezz tal-eżerċizzju regolari.

Ħeġġew l-implimentazzjoni mill-aktar fis tal-provvedimenti l-ġodda fid-Direttiva Ewropea dwar il-midja awdjoviżiva li, fost oħrajn, tintroduċi regoli aktar stretti dwar ir-reklamar ta’ prodotti tal-ikel fil-programmi tat-tfal.

Aħbarijiet Oħra
COVID-19

L-Assoċjazzjoni Medika Maltija (MAM) qed tħeġġeġ lill-pubbliku sabiex ikun iddixiplinat u jsegwi l-pariri tal-esperti mediċi biss. Fi stqarrrija l-MAM esprimiet tħassib dwar il-proposti tal-Prim Ministru li qalet huma mingħajr bażi…

Kultura

Ir-restawr fuq l-ikbar esebit fil-Mużew Marittimu lest. Il-Pulena, li għamlet żmienha fuq il-pruwa tal-HMS Hibernia, reġgħet lura għall-glorja tagħha. Għalissa fis-skiet għaliex il-pandemija għalqet il-bibien tal-mużewijiet, imma la jerġgħu jiftħu…

Stejjer Umani

Sentejn ilu waqa’ għall-vizzju tad-droga għax tilef lill-ommu u sofra minn sfidi mentali, iżda issa ddeċieda li jidħol għall-programm tal-Caritas biex ikun jista’ jerġa’ jgħannaq lil familtu u jgħin persuni…

Aktar