Politika
Il-PN b’20 proposta li jolqtu lil min ibati bid-dijabete

Il-Partit Nazzjonalista, permezz tad-Deputat Mario Galea u l-ewroparlamentari Francis Zammit Dimech, ħabbar 20 proposta għal persuni li jbatu mill-kundizzjoni tad-dijabete.

Ippropona, fost oħrajn, li l-Gvern jipprovdi apparat b’xejn li bih il-pazjenti kontinwament ikunu jistgħu josservaw il-livell taz-zokkor fid-demm, u jagħti b’xejn labar lit-tfal li jbatu mid-dijabete. Ippropona wkoll li f’Għawdex ikun hemm infermiera tad-dijabete u li jitwaqqaf Kumitat Parlamentari dwar id-Dijabete.

Il-kelliema qalu li fil-qasam tal-prevenzjoni għandha tkun implimentata b’mod tajjeb l-iskema tat-tqassim tal-frott u l-ħaxix fl-iskejjel.

Ipproponew ukoll programmi ta’ prevenzjoni fl-iskejjel minn età żgħira fuq konsum ta’ ikel tajjeb u programmi ta’ ħajja sana permezz tal-eżerċizzju regolari.

Ħeġġew l-implimentazzjoni mill-aktar fis tal-provvedimenti l-ġodda fid-Direttiva Ewropea dwar il-midja awdjoviżiva li, fost oħrajn, tintroduċi regoli aktar stretti dwar ir-reklamar ta’ prodotti tal-ikel fil-programmi tat-tfal.

Aħbarijiet Oħra
Lokali

Il-kumpanija tal-gaming BET365 ikkonfermat il-pjan tagħha biex tkabbar l-operat tagħha f’Malta billi tirriloka wħud mill-attivitajiet tagħha minn Ġibiltà lejn Malta. Il-kumpanija li kellha uffiċini f’Malta u f’Ġibiltà b’liċenzja biex topera…

Partit Nazzjonalista

Il-Partit Nazzjonalista qal li l-Ombudsman laqa’ t-talba tiegħu u lest jinvestiga l-kontijiet tad-dawl u l-ilma li l-famiji qed ikollhom iħallsu. Il-Viċi Kap Nazzjonalista David Aguis flimkien mal-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew…

Storja

Fl-2018 saru s-siti storiċi ta’ Heritage Malta 1.6 miljun turist, żieda ta’ madwar 400,000 ruħ meta mqabbel mas-sena ta’ qabel.  Din iż-żieda fil-viżitaturi tirrifletti wkoll fid-dħul finanzjarju tal-aġenzija li s-sena…

Edukazzjoni

Il-Gvern għadda lill-Università ta’ Malta madwar sittin tomna ta’ art, bil-Prim Ministru Joseph Muscat jgħid li dan huwa l-ikbar investiment kapitali li qatt sar fl-Università. B’dan il-ftehim, l-Università ta’ Malta…

Aktar